2012-09-17 15:39Pressmeddelande

Valfrihet, samarbete och medinflytande - nyckelord för Sigtunas snabba utveckling

null

- Unik planprocess och offentliga vardagsrum presenteras på Business Arena

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun. Med en mångårig satsning på ett diversifierat bostadsbyggande tar Sigtuna ansvar för att vara med och minska bostadsbristen i Stockholmsregionen. På fastighetsmässan Business Arena 19-20 september presenteras två unika projekt där en omvänd planprocess respektive samhällsnytta står i fokus.

Just nu pågår en ny visionsstyrd stadsplaneringsprocess i Sigtuna kommun och NCC Boendes projekt Norra Sigtuna stad. Här tillämpas medborgardialoger där man också tar hänsyn till de yngres visioner via en just avslutad Minecraft-tävling.  

-Vi är måna om att få veta vad våra boende vill ha. Därför tillämpar vi en visionsstyrd process där invånarna är med och utformar stadsplaneringen innan vi börjar rita. Vi har arrangerat två medborgarforum, workshops, en studieresa, en aktivitetsdag i Norra Sigtuna och kontinuerligt fört en dialog med medborgarna via vår idéplats på webben. I dagarna avslutas en Minecrafttävling där barn och ungdomar mellan 7-15 år har bjudits in för att bygga sin vision om Norra Sigtuna stad. Det är jättespännande att se var vi landar, säger Kim Hultén, Projektchef NCC Boende.

Ett annat pågående projekt är Sigtuna kommun och Sigtunahems förvärv av Valsta Centrum där samhällsnyttan är utgångspunkten. Visionen för Valsta Centrum är att skapa ett offentligt vardagsrum, ett mellanting mellan offentlig miljö och hemma, öppet för alla människor. En lokal mötesplats för både socialt umgänge och personligt stöd, där allt från organiserade fritidsaktiviteter och läxläsning till vård och shopping får plats.

I augusti beslutades bland annat att man förtätar med 120-140 nya bostäder och tillför ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga ytor. Man möjliggör även för byggandet av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. Bakom satsningen står ett samarbete mellan SigtunaHem, Rikshem och Sigtuna kommun.

 

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna AB, mobil: 070-990 69 73, e-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Kim Hultén, Projektchef NCC Boende, mobil: mobil: 0703 - 85 71 61, e-post: kim.hulten@ncc.se

Anders Johansson, kommunalråd, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se