2016-06-21 08:13Pressmeddelande

Upprop: Hållbar besöksnäringsutveckling kräver en starkare samordning

null

Hållbarhet måste tas på allvar när vi utvecklar Sverige som destination. Deltagarna i konferensen Green Tourism Camp Scandinavia i Sigtuna efterfrågar en minister med ansvar för en hållbar besöksnäringsutveckling och en starkare samordning på det nationella planet. Allt till nytta för en växande näring.

Det finns en tydlig ambition att svensk turism ska utvecklas på ett hållbart sätt. Vi är många som på alla nivåer arbetar för detta. Idag tas flera initiativ, men i avsaknad av en tydlig strategi har delarna svårt att bidra till helheten. Ingen har tydligt fått uppdraget att ta på sig ledartröjan. Vi saknar det och det brådskar.

Vi ser gärna att man lyfter frågan om hållbar besöksnäringsutveckling på det politiska planet. Vi efterfrågar en minister med ansvar för dessa frågor. Men vi ser även att ett tydligt uppdrag att arbeta med hållbar destinationsutveckling för Sverige måste utdelas. Vi behöver gemensamma strategier för ett gemensamt ansvarstagande.

Det är en skyldighet vi har som en växande bransch, men även en möjlighet vi inte har råd att låta gå oss förbi. Med en sammanhållen strategi kan vi tillsammans bidra till att Sverige blir en förebild för hållbarhet i världen, där hållbarhet är en integrerad del i utvecklingen av Sverige som destination och besöksmål och inte stannar vid – som det kan riskera att bli, en parallell nischfråga.

Under ”icke-konferensen” Green Tourism Camp Scandinavia i Sigtuna har hållbar utveckling inom turism, möten och events diskuterats. Under två fullspäckade dagar delades frågeställningar och kunskap. Destinationer, organisationer, företagare, forskare och studenter fanns representerade, alla med ett gemensamt intresse att på allvar lyfta hållbarhetsfrågorna som en strategisk utvecklingskraft inom världens kanske snabbast växande näring.

På agendan stod frågor som: Hur bör vår bransch arbeta med hållbarhet om 15 år? Utveckling av hållbara evenemangsstäder. Hur kan besöksnäringen bidra till att klimatmålen nås? Hur kan besöksnäringen bidra till en bättre integration? Vad är en miljövänlig transport? Flygets omställning, transporter – hur hjälper vi till att skapa och stötta goda initiativ? Hur bidrar besöksnäringen till att påskynda en nödvändig omställning? Vad är destinationsbolagens roll och möjligheter för en hållbar utveckling? Best practises, hur kan vi påverka i vardagen?

Vid en avslutande session diskuterades vem som tar ansvar för en hållbar besöksnäringsutveckling på det nationella planet. Och här ser vi alla en utmaning.

Som en växande bransch har vi en skyldighet att agera på ett ansvarsfullt sätt. För att säkerställa att Sverige blir drivande inom hållbar besöksnäringsutveckling efterfrågar vi politisk vilja och tydliga gemensamma mål. Vi behöver en ansvarig minister och vi behöver en gemensam nationell strategi. Och vi behöver ha mod att lägga konkurrens åt sidan och generöst dela kunskap i forum som Green Tourism Camp Scandinavia. Allt för att skapa verktyg för att agera.

Andreas Olsen, Hotell Kristina

Angelika Wernersson, Västmanlands Kommuner och Landsting

Anna Hegethorn, Smålands Turism AB

Anni Silfver, Destination Sigtuna AB

Björn Arvidsson, Razormind

Björn Jonzon, Stora Brännbo

Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna AB & GMIC Sweden

Caroline Strindmar, Yasuragi

Cecilia Frank, Visit Skellefteå

Dan Jonasson, Region Västerbotten

Dennis Zalamans, Södertörns Högskola

Ellen Flodin, Destination Sigtuna AB

Emma Mancilla, Stockholmsmässan AB

Gisela Norén, Visit Roslagen

Gustav Onn, Södertörns Högskola

Helena Robling, projektledare Hållbara Restauranger

Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB

Jenny Dingertz, Wenngarn Restaurang & Event AB

Jens Johansson, U&We

Jeppe Klockareson, Fair Travel

Joakim Ritzén, Linköping Konsert & Kongress

Kajsa Sahlin Resare, Fores

Karin Mäntymäki, Stockholms Visitors Board

Kristin Lundén, Münchenbryggeriet Event och Konferens

Lena Andersson, Sigtunahöjden

Lilian Brunell, Svenska Resebyråföreningen, SRF

Lotta Boman, Sigtunahöjden

Lovisa Källmark, Fores

Petra Löfås, Svenska Mässan & Gothia Towers

Sara Sundquist, Visita

Simon Strandvik, Greentime AB

Sylvia Nylin, Svenska Möten


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se