2010-11-22 17:32Pressmeddelande

Tre av tio finalister från Sigtuna

När finalisterna till årets hemsida inom mötesbranschen presenterades stod det klart att tre av tio kommer från Sigtuna: Stora Brännbo, Sigtunahöjden och Kristina Konferens & Hotell. Priset - Årets Ametist, syftar till att lyfta fram Sveriges bästa hemsida inom mötesbranschen. Priset ska inspirera och premiera användandet av webben som marknadsföringskanal för mötesbranschen.

En jury bedömer de anmälda bidragen utifrån kriterier som Säljande, Informativt, Användarvänligt och Aktuellt. 

Kika gärna in på hemsidorna:

www.storabrannbo.se

www.hotellkristina.se

www.sigtunahojden.se

Utmärkelsen är instiftad av Informus och delas nu ut för femte året. Slutlig vinnare presenteras i januari. Se även: www.aretsametist.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se