2010-09-07 18:36Pressmeddelande

Toppbetyg två år i rad för Skoklosters slott

Det blir toppbetyg när turisterna bedömer besöket på Skoklosters slott i sommar. Nästan alla, 98 procent, är mycket nöjda. Och det är inte någon engångsföreteelse. De uppskattande omdömena var lika många i förra årets publikundersökning.

-Det är oerhört glädjande, säger museichef Ann Kristin Carlström. Samma positiva omdömen får våra guidade visningar. Vi vet om att vi har duktiga guider och det får vi verkligen bekräftat. Många berömmer den kunniga personalen och uppskattar särskilt att de är klädda i vackra historiska dräkter. Det är också många besökare som återkommer. I år var det närmare 70 % som varit här tidigare.

Årets publikundersökning delades ut i en månads tid under sommaren. Förra årets undersökning pågick i 14 dagar. Fördelningen mellan könen är 48 % män och 52 % kvinnor. Flest besökare under bägge åren finns i gruppen 41–55 år. En skillnad är att de yngre har ökat något i år.

- Idag är jag också extra glad. Våra besökssiffror har ökat kraftigt i augusti. Vi har känt medvind hela säsongen och nu får vi det bekräftat när vi blickar tillbaka, avslutar Ann Kristin Carlström.

För mer information:
Margareta Berglund Hamngren, pressansvarig vid Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska Museet,
tel 08 402 30 15, e-post: press@lsh.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se