2014-12-09 07:08Pressmeddelande

Sverige – först i världen med enbart certifierad palmolja i maten?

null

Med palmoljeinformationen på förpackningarna kan vi alla agera

Från och med den 14 december måste all palmolja deklareras på matförpackningar! Nu finns informationen, alltså finns det ingen ursäkt längre. Låt oss se till att om vi ska acceptera palmolja i produkter ska palmoljan vara certifierad. Sigtunas besöksnäring utmanar kollegorna i hotell- och restaurangbranschen. Sigtuna kommun utmanar andra kommuner och offentliga upphandlare. Samarbeta och ta egna initiativ för att säkra att Sverige blir först att ha enbart certifierad palmolja i maten.

Palmolja är lika destruktiv som den är populär. Det är en av de stora orsakerna till förstörelsen av regnskog. Under det senaste året har vi på olika sätt tagit initiativ inom palmoljeområdet. Destination Sigtuna, som representerar Sveriges fjärde största hotelldestination, drog igång en palmoljejakt under hösten 2013 för att få bort ocertifierad palmolja. 15 hotell i kommunen samarbetar för att göra skillnad genom att ställa krav på sina leverantörer. Sigtuna kommun plockade upp initiativet och tog ett blocköverskridande beslut om att all mat som upphandlas av kommunen ska vara fri från ocertifierad palmolja senast 2015.

Nu införs ett EU direktiv som innebär att om palmolja ingår i mat måste den deklareras på förpackningen. Det är en bra bas, men det räcker inte. Som konsument bör man självklart följa upp med matproducenter och fråga om den palmolja som används är certifierad.

Storkonsumenter som restauranger och kommuner måste agera och ställa krav på sina leverantörer. Är man stor har man större möjligheter att agera och har också ett större inflytande. Med detta följer ett större ansvar.

I Sigtuna har näringsliv och kommun har gjort gemensam sak. Vi utmanar övriga besöksnäringen med alla hotell och restauranger. Vi utmanar andra kommuner och offentliga upphandlare. Samarbeta, ta egna initiativ och ställ krav på leverantörer och i upphandlingar för att säkra att Sverige blir först att ha enbart certifierad palmolja i maten. Först när livsmedelsgrossister och leverantörer känner trycket kommer de ställa krav vidare i leverantörskedjan.

Så vad kostar det att ställa om till certifierad palmolja? Certifierad palmolja enligt RSPO’s kriterier kostar några kronor mer per liter och vi får kanske i oss i snitt 2-3 liter per person och år. Så för under 5 kronor per person och år kan all palmolja i maten komma från certifierade odlingar. Sedan behöver kraven på de certifierade odlingarna skärpas och palmolja som används inom andra områden än mat måste också komma från certifierade odlingar. Men det är en bra början! Kanske kan det svenska exemplet tjäna till inspiration för andra länder att också gå över helt till certifierad palmolja?

Dessutom kanske julens pepparkaka smakar lite godare om man vet att den inte har en bismak av regnskogsskövling.

/ Destination Sigtuna och Sigtunas hotellsamarbete för en hållbar destination tillsammans med Sigtuna kommun

Bakgrund om problematiken kring palmolja;

Palmolja är lika destruktiv som den är populär. Det är en av de stora orsakerna till förstörelsen av regnskog. Malaysia och Indonesien står för över 80 procent av produktionen, som till stor del sker i nyskövlade regnskogsområden. Förstörelse av regnskog är ett av de största miljöproblemen i vår tid. Flora och fauna påverkas negativt, regnskogsinvånarna i Sumatra försvinner; orangutanger, tigrar och noshörningar. Av Indonesiens 400 landlevande däggdjur är 140 utrotningshotade.

Men det finns lösningar. Palmolja är inte per definition dåligt, åtminstone inte i icke-matprodukter. Palmoljeträdet är väldigt produktivt och man får mycket olja per år och yta. Ekologiskt producerad palmolja är bästa alternativet men RSPO(Round Table for Sustainable Palm Oil) -certifierad palmolja är, om inte perfekt så åtminstone en början, till att skapa uthållig produktion av palmolja. Problematiken kring palmolja har uppmärksammats och drivits av miljöorganisationer, som med olika metoder försöker få slut på den ohållbara palmoljeodlingen. Man är i stort överens om att vi behöver minska vår användning av palmolja, men att en ren bojkott av palmolja inte löser problemen då de bönder som gått över till mer hållbara odlingsmetoder skulle förlora drivkrafterna att fortsätta om de som köper deras produkter upphör med det.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se