2013-07-02 11:00Pressmeddelande

Svenska folket okunniga om palmolja

null

- Hälften av svenskarna vet inte vad palmolja är

I en undersökning somNovus gjort på uppdrag av Destination Sigtuna visar det sig att bara en av tio har god kunskap om palmolja. Under Almedalsveckan diskuterar Mattias Klum, Gunhild Stordalen, WWF, Naturskyddsföreningen, Coop och Martin & Servera hur djur och natur påverkas av vår konsumtion av palmolja.

Vi svenskar äter eller använder palmolja så gott som dagligen. Palmolja finns i kosmetika, hudkräm, tvättmedel, ljus och biobränsle. Och i mat; märkt som vegetabiliskt fett finns det i margarin, bakverk, glass, choklad, godis, kex, spannmål och grillolja.

Trots detta är kännedomen kring palmolja och dess produktions påverkan på regnskogarna låg i Sverige. I en undersökning Destination Sigtuna låtit genomföra med hjälp av Novus visar det sig att bara hälften av svenskarna vet vad palmolja är. Endast en av tio har god kunskap om palmolja. När det gäller kunskap om RSPO-certifierad* palmolja är siffran ännu lägre – endast två av hundra känner till den.

-Jag är inte förvånad. I Sigtuna står vi värd för nära nog 600 000 hotellövernattningar årligen och serverar mängder med mat. Även hos oss var kännedomen låg. När Clarion Hotel Arlanda valde att ha ett palmoljefritt matutbud blev vi andra intresserade. Nu har Sigtunas hotellnätverk startat en palmoljejakt för att se hur vi kan minska och fasa ur till certifierad palmolja. Det är en utmaning då leverantörerna också har dålig kännedom och vi omöjligt kan se det i innehållsdeklarationerna, säger Camilla Zedendahl, vd Destination Sigtuna.

Åldersgruppen 18-29 år svarar i högre grad (17 %) att de vet en hel del om Palmolja.

De som bor i Glesbygd säger oftare (40 %) att de Har hört namnet men inte vet vad det är.

Fler i Västsverige (45 %) anger att De vet ungefär vad det är.

En av fyra menar att det är oacceptabelt med palmolja i produkter som kosmetik, djurfoder och biodrivmedel. Män svarar i högre grad att det är Delvis Acceptabelt (28%).

Fler kvinnor svarar att det är Oacceptabelt (30%).

En av tre tycker det är oacceptabelt med palmolja i matvaror. Män svarar i högre grad att det är Delvis Acceptabelt (24%). Fler kvinnor svarar att det är oacceptabelt (36%).

Sex av tio skulle reagera positivt om restauranger enbart använde certifierad palmolja eller palmoljefri mat.

Tisdagen 2 juli kl.17.00 presenteras undersökningen på briggen Tre Kronor under Almedalsveckan i Visby. Presentationen följs av en paneldiskussion med MattiasKlum, filmare och fotograf, Gunhild Stordalen, läkare och ordf. Stordalen Foundation & GreeNudge, Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, Karin Åström, vice ordf. Naturskyddsföreningen, AnnaLena Norrman, Miljö- och kvalitetschef Martin & Servera, Louise König, Hållbarhetschef KF/Coop

För en sammanfattning av undersökningen, se hallbardestination.se/wp-content/uploads/2012/09/Novus-rapport-Palmolja-juni-2013.pdf

För all statistik, se: hallbardestination.se/wp-content/uploads/2012/09/Novus-tabeller-Palmolja-juni-20136.pdf


Fakta om palmolja

Palmolja är världens billigaste och mest producerade vegetabiliska olja. Den globala konsumtionen har fördubblats bara under de senaste tio åren och prognosen är explosionsartad. Årligen produceras 50 miljoner ton palmolja. Det utgör 39 % av världens totala produktion av vegetabilisk olja. Värdet av palmoljeindustrin uppskattas till minst 20 miljarder dollar årligen, men kostnaderna för denna bransch är svåra att sätta siffror på.  

CO2 och orangutanger

Palmolja är lika destruktiv som den är populär. Det är en av de stora orsakerna till förstörelsen av regnskog. Malaysia och Indonesien står för 83 % av produktionen, som till stor del sker i nyskövlade regnskogs- och svampskogsområden. Områdena motsvarar en yta som kan jämföras med Sri Lanka. Förstörelse av regnskog är ett av de största miljöproblemen i vår tid. Företagen som utvinner palmolja gör att regnskogsinvånarna i Sumatra försvinner; orangutanger, tigrar och noshörningar. Av Indonesiens 400 landlevande däggdjur är 140 utrotningshotade.

Fakta om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas samarbete kring en hållbar destination bjuder in till en debatt i Almedalen för att väcka frågan. I ett unikt samarbete delar konkurrerande hotell inom Sigtuna med sig av sin kunskap. Denna gång inspirerade av Clarion Hotel Arlandas arbete för att ta bort palmolja på sitt hotell har nätverket tillsammans inlett en jakt på ocertifierad palmolja. 

hallbardestination.seOm Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se