2013-06-11 08:00Pressmeddelande

Skandinaviens första BarCamp om turism- & hållbarhet genomförd i Sigtuna

null

Turistnäringen söker nya mötesformer. Idén att diskutera turism- och hållbarhet på ett nytt och utmanande sätt samlade destinationer, kongress- & hotellnäringen, Arlanda flygplats, forskare och specialister i Sigtuna under helgen. Utan förutbestämd agenda och utan key-note speakers genomfördes ”Green Tourism Camp Scandinavia”. Resultatet blev ett utmanande, involverande och spännande möte.   

En BarCamp är en icke-konferens där varken talare, programpunkter eller seminarier är förutbestämda. Engagemanget från de medverkande formar innehållet. Alla deltar på samma villkor i samtal och diskussioner. Här delar man med sig av kunskaper, erfarenheter och de utmaningar man står inför. Agendan beslutas på plats utifrån gemensamma frågeställningar. Destination Sigtuna tog hit konceptet från Tyskland för att testa det på svensk besöksnäring.

Henrik von Arnold, Chef Stockholm Convention Bureau, var en av deltagarna och han sammanfattade denna första BarCamp som ”utmanande, involverande, spännande och roligt”.

Green Tourism Camp Scandinavia samlade deltagare från destinationer som Stockholm, Göteborg, Uppsala, Visit Sápmi, East Sweden, Eskilstuna och Sigtuna, från kongress- & hotellnäring och högskola. Här deltog allt ifrån specialister till studenter under två dagar av intensiva diskussioner. 

Agendan sattes gemensamt av deltagarna vid inledningen av varje dag. Bland annat diskuterades: vad ett grönt möte är, ledarskap, nätverk och utbildning för en hållbar turism, samarbete som verktyg för en hållbar destination, hur man kommunicerar hållbarhetsarbete/ska man överhuvudtaget kommunicera hållbarhetsarbete, Scandinavian Sustainability Index och sambanden mellan hållbarhet och lönsamhet. 

Dan Jonasson, Svenska Samernas Riksförbund/VisitSápmi beskrev sin första BarCamp:
- Ett möte där deltagarna själva bestämmer agendan och ingen står på podiet därför att de är klokare eller har en högre position i samhället. Toppen!

Tre diskussioner pågick hela tiden parallellt och sammanfattande anteckningar med slutsatser lades kontinuerligt upp på hemsidan för att kunna delas av samtliga. Enligt reglerna för en BarCamp ska alla delta aktivt och bidra, ingen får vara åskådare. Möteskonceptet var nytt för samtliga deltagare, vilket medförde särskilda utmaningar.  

- Jag arbetar inte huvudsakligen med hållbarhetsfrågor och var lite orolig när jag åkte hit - vad kan jag tillföra? Men det handlade inte om det, utan om att delta. När jag lyssnat in en stund insåg jag att man behöver faktiskt inte kunna allt, utan jag kunde bidra med min kunskap inom mina delar, Chatrine Fritzell, chef privatresor, Göteborg & Co.

- Det har varit inspirerande att delta i BarCampen och lyfta tankar tillsammans med människor med olika bakgrund och även olika nationaliteter. Man behöver se idéer i nytt ljus. Jag har fått massor av idéer att ta med mig tillbaka och att genomföra, säger Elisabeth Celsing, Head of Environmental Department på Swedavia AB.

Engagemanget har varit högt och beslut har fattats att fortsätta att diskutera hållbarhetsfrågorna på en ny BarCamp i Sigtuna redan nästa år.

 
Kort om Green Tourism Camp Scandinavia 2013:

Det första Green Tourism Camp arrangerades i november 2011 i Meiningen, Tyskland. Idén till den första tyska BarCampen med fokus på hållbarhet föddes av Wolf-Thomas Karl (Karl & Karl) och Brita Moosmann (yieldforprofit). Sedan dess har konceptet blivit populärt även i Schweiz och Österrike.

2012 fick konferensen ett skandinaviskt inslag genom en virtuell session där deltagare från Sverige och Danmark bidrog med sina gröna erfarenheter. Destination Sigtuna var en av de skandinaviska deltagarna och i kontakten föddes idén om att arrangera ett Green Tourism Camp i Sverige. Green Tourism Camp Scandinavia genomfördes i samarbete mellan de tyska arrangörerna, Destination Sigtuna och GMIC Sweden.

För mer information: http://www.green-tourism-camp.com och http://hallbardestination.se

För sammanfattning av agenda och diskussioner: http://www.green-tourism-camp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=20

Presskontakt: Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna, mobil: 0709-906973, camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se