2013-10-10 10:30Pressmeddelande

Sigtunas hotellnätverk skördade ett halvt ton honung

null

Under sommaren 2012 checkade 300 000 bin av arten Buckfast in på destinationen Sigtunas hotell, för att 2013 följas av ytterligare 75 000. Totalt har Sigtunas hotell 15 bikupor fördelade på 11 anläggningar. Nu har ett halvt ton honung skördats och delats ut till anläggningarna.

Med målet att skapa en hållbar destination och bidra till en biologisk mångfald, samarbetar Destination SigtunaBiman och 11 hotellanläggningar i Sigtuna och runt Arlanda kring bioding. Här arbetar bina på en radie av 1,5 km, ett arbete som är viktigt för naturen, djuren och människans existens. Årets skörd är äntligen klar och tack vare den fina sommaren blev den stor.

På Clarion Hotel Arlanda finns tre bikupor placerade på det lägre taket som kan beskådas på väg till hotellets reception.

- Vi på Clarion Arlanda är mycket stolta att samtidigt som vi bidrar till den biologiska mångfalden kunna erbjuda våra gäster lokalproducerad honung till såväl frukost som i våra restauranger. Detta vilket ligger helt i linje med vår långsiktiga ambition inom hållbarhetsfrågor och samarbete inom destinationen, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Arlanda Airport

-Det är roligt att Sigtunas första skörd är klar. Att tillsammans kunna bidra med så många bin och deras arbete känns fantastiskt roligt. Dessutom har vi gemensamt avsatt honung till en mjödproduktion som kommer att vara klar till våren, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna AB.

Här finns Sigtunas bikupor:

1909 Sigtuna Stads Hotell, Clarion Hotel Arlanda Airport, Destination Sigtuna, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell.

Lite fakta om nyttan av biodling:

Av världens 1500 odlade grödor pollineras omkring 70 procent av bin. Ungefär 800 växter pollineras av vilda bin medan cirka 120 av honungsbin. Bland våra mest älskade bär som vi har tillgång till genom allemansrätten skulle till exempel lingon, hallon, blåbär och hjortron vara chanslösa utan våra bin. Det sägs att människans föda är beroende av pollinering upp till 70 procent. Så är det även med foder till våra djur, utan binas hjälp skulle exempelvis kor inte få klöver vilket är mycket näringsrikt och bra foder till dem.

Våra odlade grödor blir större med en bra pollinering, ända upp till 20 procent större om honungsbiet får göra pollineringsarbetet. Vad betyder inte det för en växtodlare? Även växtriket förser oss med material som det tillverkas tyger av som sedermera blir kläder mm.

Värdet av binas pollinering beräknas till omkring 153 miljarder euro per år.Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se