2015-11-12 07:30Pressmeddelande

​Sigtunas hotellnätverk förnyar avtal för klimatet och miljön

null

Sigtunas hotellnätverk för en hållbar destination har nu skrivit på ett nytt avtal som garanterar det gemensamma samarbetet fram till 2018. Fler aktörer kommer in i samarbetet och fokus sätts på klimatpåverkan från transporter i brett perspektiv.

Sedan 2009 samarbetar Sigtunas och Arlandas hotell för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Under de sex år som samarbetet pågått har samarbetet varit inriktat på att minska klimatpåverkan inom många områden. Dels den egna energiförbrukningen på hotellen, tvätten, de egna transporterna, men också från den mat som serveras. Gemensamt har man också satsat på egna laddplatser för elbilar och bikupor, och nu pågår ett aktivt arbete med att minska matsvinnet. Detta arbete fortsätter i och med att ett nytt treårigt samarbetsavtal skrivits på, men kommer nu också inriktas på att bidra till en fossilfri transportnäring.

- Som Sveriges fjärde största hotelldestination är vårt samarbete unikt. Det är därför mycket glädjande att vi tillsammans kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete i ytterligare tre år. Tillsammans gör vi skillnad. Med vår gemensamma storlek och kraft fortsätter vi att bidra till att minska klimatpåverkan, säger Camilla Zedendahl, VD för Destination Sigtuna.

De 14 hotellen inom samarbetet har årligen över 600 000 gäster som på ett eller annat sätt transporterat sig till anläggningarna. Det leder också till mängder med godstransporter som levererar mat, drycker, rena sängkläder och mycket annat.

- Vi analyserar nu hur vi gemensamt, och i samarbete med andra, kan vidta åtgärder som minskar klimatpåverkan från flyg, taxi, buss, gästers egna bilar och godsleveranser. Vi vill tillsammans bidra till den nödvändiga omställningen till en fossilfri transportnäring. Det är avgörande för om Sverige ska nå sina åtaganden inom klimatområdet som snart ska diskuteras på FN:s klimatmöte i Paris, säger Camilla.

Som ett första exempel på åtgärder har medlemmarna i hotellnätverket beslutat att gå med i Nollzon – ett initiativ för att driva på införandet av elfordon inom taxinäringen.

Diskussioner har också inletts om ett samarbete med Fly Green Fund, ett initiativ för att införa biobränslen inom flyget.

Det helt nyöppnade Brook Hotels of Sweden tillsammans med anrika 1909 Sigtuna Stads Hotell är nya att kliva in i samarbetet från och med årsskiftet. Wenngarn har just påbörjat sin hållbarhetsresa.

- Jag har alltid varit väldigt mån om att vi skall värna om både vår miljö och våra djur. Därför var det en självklarhet för mig att vi skulle gå med i detta hållbarhetsarbete, säger Marilyn Bellman, ägare 1909 Sigtuna Stads Hotell.

Fakta om Sigtunas samarbete för en hållbar destination:

Sedan 2009 samarbetar Destination Sigtuna och 14 hotellanläggningar i Sigtuna och runt Arlanda med målet att skapa en hållbar destination. Som Sveriges fjärde största och snabbast växande hotelldestination och hemkommun till Stockholm Arlanda Airport har Sigtuna ett särskilt ansvar att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Fokus inom nätverket är handling och kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, mat och samhälle under mottot att tillsammans göra skillnad. Läs mer på hallbardestination.se

Dessa företag är med i Destination Sigtunas samarbete för en hållbar destination 2016-2018:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 rum & kök, Best Western Arlanda Hotellby, Brook Hotels, Clarion Hotel Arlanda Airport, Hotell Kristina, IFL Kämpasten, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Rosersbergs slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Stora Brännbo Konferens och Hotell, Wenngarn Hotell & Konferens, Destination Sigtuna AB samt Stockholm Arlanda Airport.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se