2012-05-23 11:03Pressmeddelande

Sigtunas besöksnäring planterar träd i Malawi

null

Nu vässar Sigtunas besöksnäring sitt arbete med att bli en hållbar destination genom att gemensamt kompensera sina utsläpp. I maj bekostas 8000 träd som ska planteras i Malawi genom småskaliga projekt. Genom skogsprojektet bidrar Sigtunas besöksnäring inte bara till att minska sin klimatpåverkan utan också till den lokala utvecklingen i Malawi samt till den biologiska mångfalden lokalt.

Sedan 2009 samverkar destinationen Sigtunas starka hotell- och konferensnäring och Stockholm-Arlanda Airport runt en hållbar destination, något som prisades med Ecologistic Award 2011. Nu har 13 av destinationens hotell- och konferensanläggningar beräknat sina klimatutsläpp och kompenserat för dessa. Under året har dessutom tre av anläggningarna gjort större investeringar som kommer att ge minskningar framöver. Totalt har klimatpåverkan minskat med 7 procent jämfört med föregående år.

- Vi har en ambition att alltid välja så klimatsmarta lösningar som möjligt. Under året har vi bytt ut vår gamla oljepanna mot fjärrvärme, något vi verkligen längtat efter. Det känns alltid bra när man bidrar till en förändring i rätt riktning, säger Karin Assarsson, hotell- och konferenschef på Sigtunastiftelsen.

Ibis Arlanda har installerat bergvärme i samband med en helrenovering och ombyggnad av hotellet och Lars Ålund, hotellchef förväntar sig både betydligt lägre elkostnader och mindre miljöpåverkan framöver.

-De medverkande hotellen har en klimatpåverkan på strax över 2 kg per gästnatt i snitt vilket är betydligt under ett europeiskt och internationellt snitt som snarare ligger på 10-30 kg per gästnatt. Det känns bra att vi i Sigtuna kan erbjuda hotell som tar hållbarhetsfrågor på allvar och som erbjuder sina gäster ett klimatsmart alternativ, säger Camilla Zedendahl VD för Destination Sigtuna.

- Vi strävar efter ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan. Vi installerade bergvärme för några år sedan och kommer i år att investera i flera energibesparande åtgärder. Samarbetet ger oss inspiration till att arbeta ännu bredare kring hållbarhet, säger Margareta Axelsson, VD på IFL Kämpasten, som sedan 2012 är nya medlemmar i samarbetet.

- Swedavia Stockholm-Arlanda Airport är stolta att samarbeta med den lokala besöksnäringen för att skapa en hållbar destination. Som en del i vårt arbete har vi som mål att helt eliminera fossila CO2 utsläpp från vår egen verksamhet till 2020. De utsläpp som vi ännu inte lyckats eliminera kompenserar vi genom CDM projekt, säger Fredrik Jaresved Chef för Kvalitetssäkring och Hållbar utveckling på Stockholm-Arlanda Airport.

- Det är roligt och viktigt att samarbetet mellan våra hotell- och konferensanläggningar och Stockholm-Arlanda Airport fungerar så bra. Tillsammans med våra 565 000 övernattande kan vi göra skillnad och förhoppningsvis inspirera andra städer och destinationer att följa oss, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna AB.

I projektet deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

32 Rum & Kök, Arlanda Airport Conference, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, IFL Kämpasten, Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Dessutom ingår Destination Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport.

 

Klimatkompensation genom Agroforestry i Malawi:

I Malawi, som är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen, försörjer sig den största delen av befolkningen på jordbruk och tillhörande ekosystemtjänster. Avskogningen går fort vilket bland annat har lett till erosion och mer näringsfattiga jordar. Projektet ”Trees of Hope” försöker åtgärda detta problem och erbjuder klimatkompensation genom trädplantering i två av Malawis distrikt, Dowa och Neno. Projektet drivs av Clinton Development Initiative (CDI) vilka har ett nära samarbete med berörda samhällen och bönder. Lokala partners inkluderar förgreningar från lokala myndigheter som hjälper till med rekrytering, planering, utbildning, uppföljning och kontroll. Projektet certifieras enligt Plan Vivo metodiken.

Kring Destination Sigtunas klimatberäkningar:

För tredje året i rad beräknas klimatpåverkan från de deltagande hotell- och konferensanläggningarnas energianvändning, egna transporter och tjänsteresor. Klimatpåverkan från dessa källor var 940 ton CO2e för de medverkande tretton anläggningarna, Sett till de som deltog även föregående år minskade klimatpåverkan med sju procent. Beräkningarna genomförs av konsultföretaget U&We. Beräkningarna följer Greenhouse Gas Protocol, en standard för klimatberäkningar utvecklad av World Business Council for Sustainable Development. Emissionsfaktorer är hämtade från erkända källor såsom Naturvårdsverket, DEFRA (Brittiska Naturvårdsverket) och NTM, Nätverket för Transporter och Miljö samt specifika data från energi- och elleverantörer.

Stockholm-Arlanda Airports (Swedavia) klimatpåverkan från energianvändning, egna transporter och tjänsteresor var knappt 2 500 ton CO2e och kompenseras separat genom CDM-projekt.

 

Se filmen om samarbetet kring den hållbara destinationen Sigtuna:

http://www.youtube.com/watch?v=RO_KdQG3ixs

 

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna AB, mobil: 070-990 69 73, E-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Sofia Hiller, PR-ansvarig Destination Sigtuna AB, mobil: 073-640 16 20, E-post: sofia.hiller@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se