2012-11-23 09:09Pressmeddelande

Sigtuna vinnare i ekologiskt matutbud

null

Vi gratulerar KRAV-certifierade Hotell Kristina i Sigtuna som har utsetts som vinnare i årets Ekoliga i kategorin konferensrestauranger. Samtidigt premieras Sigtuna kommuns satsning på att öka det ekologiska matutbudet och kvalar in i Ekomatsligan som EkoMatCentrum står bakom.

I Sigtuna har man sedan en lång tid arbetat intensivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, både i kommunen och inom näringslivet. Bland annat har man riktat in sig på att bredda det ekologiska måltidsutbudet. Nu prisas arbetet med två utmärkelser.

Svanenmärkta och KRAV-certifierade Hotell Kristina är vinnare i årets ”Ekoligan” i kategorin konferens-restauranger. För första gången tävlar privata restauranger om vem som serverar mest KRAV-märkt och ekologisk mat. 17 anmälda restauranger har låtit certifieringföretag kontrollera mängden ekologiska livsmedelsinköp. Hotell Kristina ligger på topp; över 60 procent av all mat och dryck är ekologisk. Dessutom är en stor del av porslinet KRAV-märkt. Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten, från vinlista till el. Hotellanläggningen serverar endast ekologiskt kaffe, komposterar köksavfall, förbrukar grön el och serverar uteslutande biodynamska viner. Dessutom klimatkompenseras koldioxidutsläppen genom trädplantering i Malawi och gäster med elbil har tillgång till uppladdningsmöjligheter vid parkeringen.

Sedan 1995 är Sigtuna kommun medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner. En av tyngdpunkterna i arbetet som har skett sedan dess har varit att öka det ekologiska matubudet i offentliga måltider. Bland annat har man ställt hårda krav på upphandlade livsmedelsleverantörer för att öka andelen ekologiskt tillverkad mat. Det kontinuerliga arbetet har lett till att Sigtuna kommun nu överträffar det nationella målet på minst 25 procent ekologisk mat i offentlig verksamhet. Matenheten ansvarar för cirka 95 procent av måltiderna inom kommunens skolor och förskolor och följer Livsmedelsverkets rekommendationer för måltider för barn och ungdomar. Nu premieras den mångåriga insatsen med ett medlemsskap i EkoMatCentrums Ekomatsliga.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se