2011-07-06 18:32Pressmeddelande

Sigtuna summerar ett lyckat Tällberg Forum 2011 -fortsätter satsa på hållbarhet

null

Tällberg Forum 2011 in Sigtuna är nu avslutat och Sigtunas hotell- och konferensanläggningar har checkat ut de sista av de 415 delegaterna. Många intresserade lokalbor deltog i de öppna seminarierna och konserterna, där finalkvällen med Carmina Burana beräknades locka 1500-2000 åhörare. Med Tällberg Forum 2011 in Sigtuna i ryggen visar destinationen att man har kapaciteten och viljan att arbeta för att bli det självklara valet för möten inom genren en hållbar framtid.

- Vi är jätteglada över att ha fått stå värd för Tällberg Forum 2011 in SIgtuna, och det känns fantastiskt att allt har gått precis så bra som vi önskade med boende och logistik för alla delegater och samarbetet mellan våra anläggningar. Nu känns det självklart att fortsätta på den vägen. Vi vill att möten med hållbarhetsfrågor på agendan ska komma till oss. Vi är en kommun som tampas med miljöfrågor och hållbarhetsaspekten 24/7 då Sveriges största flygplats ligger här. Men vi kan också visa upp att vi tar vår miljö på allvar. Arlandas hållbarhetsarbete är världsledande och våra hotell har tillsammans med flygplatsen skapat den första klimatneutrala destinationen, säger Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna.

Sigtuna har sedan 1000 år tillbaka varit en internationell plats där möten stått i fokus.  Sigtuna är den fjärde största kommunen i Sverige sett till antal övernattningar och över 18 miljoner människor besöker varje år destinationen via Stockholm Arlanda Airport. Här kombineras en stor möteskapaciteten med småskalighet och historia. Hållbarhetsfrågor är inget nytt i kommunen, men Tällberg Forum 2011 in Sigtuna har fungerat som en pådrivande faktor avseende Sigtunas mål om att bli det självklara valet för möten med fokus på framtiden och ett hållbart samhälle.

Sigtuna har många goda exempel på hållbart företagande. Förutom flygplatsens omfattande miljöarbete finns det både stora väletablerade företag och mindre innovativa företag som aktivt jobbar med miljö och hållbarhet som ledord.

- Allt detta positiva till trots är vi alla överens om att vi måste göra mer. Och för oss är samarbete nyckeln. Utmaningarna på miljöområdet är betydande och hållbarhetsaspekten är idag viktigare än någonsin. Vi ser samtidigt en enorm potential för innovationer som kombinerar utveckling med ansvar för människor och miljö, säger Camilla Zedendahl och poängterar att Sigtuna måste ligga i framkant inom den här utvecklingen för att bli en trovärdig och självklar plats att förlägga möten och andra arrangemang med miljö och hållbarhet som fokus.

Lite fakta om Tällberg Forum 2011

Antal delegater: 415

Antal sålda biljetter till allmänheten: 525

Totalt antal sittplatser i tältet: 700

Totalt antal sessioner: 55

Antal workshops:  45

Antal artister: 145

Antal sponsorer: 37

 

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna, e-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se, mobil: 0709-906973

Läs mer om Green Sigtuna på www.destinationsigtuna.se och se Sigtunas nya klimatfilm här:

http://www.youtube.com/watch?v=RO_KdQG3ixs

 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se