2011-06-27 13:58Pressmeddelande

Sigtuna rustar för Tällberg Forum– skapar lönsamhet och hållbar utveckling genom samverkan

null

I dagarna inleds Tällberg Forum som i år hålls i Sigtuna. Ett aktivt hållbarhetsarbete, naturligtvis kopplat till hög kvalitet och prisvärda erbjudanden, blir en allt viktigare komponent för att locka till sig möten och konferenser. Under 2010 blev Sigtuna Sveriges första klimatneutrala destination då hotellen och konferensanläggningarna gick tillsammans i ett gemensamt projekt. Efter att ha beräknat sina klimatutsläpp kompenserade man dessa genom projekt som minskade utsläppen som inte kan undvikas.

Det unika samarbetet fortsätter och Sigtuna är fortfarande Sveriges enda klimatneutrala destination. ”Vi har tidigare utmanat andra destinationer att göra samma sak och vi hoppas att vi snart får efterföljare” säger Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna.

Samtidigt vet alla företagare att lönsamhet alltid måste ligga i fokus. ”Det vi ser är att hållbarhet och lönsamhet följs åt. Under 2010 växte Sigtuna som destination med över tio procent och beläggningen är mycket god” fortsätter Camilla Zedendahl.

”Svanenmärkning och ett internt miljöarbete är en självklar grund men vi behöver ta ett bredare ansvar för hållbarhetsfrågor” säger Lotta Giesenfeld Boman som äger Sigtunahöjden och Stora Brännbos konferensanläggningar. Lotta och hennes kollega Björn Jonzon utsågs till årets företagare i Sigtuna 2011 bland annat för sitt ledande miljöarbete.

Charlie Edlund på Steningevik konferens framhåller hur viktigt miljöarbetet är för att både attrahera kunder, motivera anställda och inte minst för att känna en stolthet över att bidra till en bättre värld. Steningevik har nyligen investerat i bergvärme och har på så sätt minska sina klimatutsläpp med 25 procent, och dessutom fått ner sina löpande kostnader ordentligt.

Att beräkna sina klimatutsläpp och kompensera för dessa gör att idéer om hur man kan minska sin miljöpåverkan väcks till liv. Det väcker också tankar kring hur man kan jobba ännu bredare kring hållbarhet.  Under året har en samverkan initierats i Sigtuna kommun där företag, kommun och flygplats jobbar tillsammans.

Och Sveriges fjärde största hotell destination – Sigtuna, växer inte bara i antal övernattningar, utan även fler aktörer väljare att etablera sig i Sigtuna. Våren 2012 öppnar Clarion ett helt nytt hotell vid Arlanda.

”När vi nu etablerar oss här vill vi vara en aktiv partner i Sigtuna och tillsammans med andra skapa förutsättningar för en god utveckling.” säger Johan Svensson, VD för Clarion Hotel Arlanda. ”Att kombinera lönsamhet och hållbarhet är inte bara möjligt, utan faktiskt en förutsättning för varje ansvarsfullt företag.” avslutar Johan Svensson.

 

FAKTA OM BESÖKSNÄRINGEN I SIGTUNA:

Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i Sigtuna kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 personer/årssysselsatta (exklusive Stockholm-Arlanda Flygplats). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Flygplats uppgår till ca 24 miljarder kronor.

I projektet Klimatneutral deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum & Kök, Arlanda Airport Conference, Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens, Stora Brännbo Konferens och Hotell, Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se