2014-12-10 09:20Pressmeddelande

Sigtuna på listan över världens 100 mest hållbara destinationer

null

- destinationer hyllas för hållbara insatser

För första gången någonsin har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är Sigtuna och Kosterhavet-Ytre Hvaler National Park (delvis norskt) med. Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare, där ingen är högre rankad än någon annan, däremot bedöms de på olika sätt. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 30 internationella experter på hållbar turism.

- Det är ett fantastiskt erkännande att vi är med på listan. Sedan 2009 har vår starka hotellnäring runt Arlanda och Sigtuna modigt lagt konkurrensen åt sidan för att fokusera på handling och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor som klimat, mat och samhälle. Ett av bedömningskriterierna är att man arbetar hårt för att göra skillnad, vilket ju är idén bakom vårt samarbete – att hela tiden inspirera och utmana varandra att ta nya steg, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna.

- Sverige har en unik möjlighet att axla ledarrollen i det paradigmskifte vi just nu ser mot en hållbar framtid och värld. Att två av de 100 destinationerna är svenska är ett gott tecken och faktiskt något många därute förväntar sig, säger Jan Peter Bergkvist, hållbarhetsrådgivare på SleepWell AB.

Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att en destination kan bli 100 procent hållbar, arbetet måste hela tiden utvecklas. Urvalet görs med hjälp av verktyget GSTR, the Global Sustainable Tourism Review. Här presenteras också poängen för de kriterier som expertpanelen har valt: Nature, Environment, Culture & Tradition, Social well-being, Green Economy och certified Green Tourism Policy, varav det sista kriteriet väger tyngst.

Om Sigtunas hållbarhetsarbete:

Sedan 2009 samarbetar Destination Sigtuna med 14 hotellanläggningar i Sigtuna samt Stockholm Arlanda Airport runt hållbarhet. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Sveriges största flygplats känner Sigtuna ett särskilt ansvar att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Fokus inom hotellnätverket är därför handling och kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, mat och samhälle med målet att tillsammans göra skillnad.

Engagemanget är långsiktigt. Årligen beräknar alla deltagande hotell i samarbetet sina koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Åtgärdsplaner finns för att kontinuerligt minska utsläppen. En viktig del i detta arbete är att även föra en dialog med leverantörer. Resultatet är tydligt. Bara under 2013 minskade koldioxidutsläppen med totalt 11 procent. Detta samtidigt som antalet gästnätter ökade med 93 000.

Fokus är på handling. Nätverket har satt upp och erbjuder gratis laddstolpar för elbilar vid alla anläggningar. Satsningen på laddstolpar har lett till att Sigtuna nu placerar sig på fjärde plats i Sverige vad gäller faktiskt antal laddplatser. Gäster kan tryggt ta elbilen till Sigtuna.

Mat är en viktig del av erbjudandet till kunderna. Sigtuna är en Fairtrade City och tillsammans har man beslutat att de 1,1 miljoner koppar kaffe som årligen serveras ska vara ekologiskt. Självklart serveras ekologisk mjölk härtill. Nätverket bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Tillsammans skördar man över ½ ton honung och av en del av honungsskörden brygger man eget mjöd.

Sommaren 2013 startade nätverket en palmoljejakt, för att söka minska egen och andras användning av palmolja i mat. Flera har följt efter. Sigtuna kommun ställer nu som första kommun krav på certifierad palmolja vid upphandling.

Arbetet fortsätter. Matsvinn är en annan viktig fråga, så även i Sigtuna. Vi måste visa respekt för vår natur och för våra resurser. När det nu uppmärksammats att värphöns bränns istället för att ätas, agerar nätverket tillsammans för att återupprätta hönan. Runt om Sigtuna och Arlanda provlagas just nu ekologisk höna.

I samarbetet ingår: 32 rum & kök, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Hotell Anstalten, Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Dessutom ingår Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna AB som driver nätverket.

Läs mer på: hallbardestination.se


Om initiativet:

The Global Top 100 är skapad genom ett gemensamt initiativ av TravelMole.com, Vision on Sustainable Tourism, Totem Tourism och Green Destinations.
För hela listan och mer info, se: greendestinations.info

För mer info om listan kontakta Albert Salman: info@greendestinations.info


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se