2016-09-29 13:21Pressmeddelande

​Sigtuna på listan över världens 100 mest hållbara destinationer

null

För andra gången har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är Sigtuna och Åre med. Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare, där ingen är högre rankad än någon annan, däremot skattas de på olika sätt. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 60 internationella experter på hållbar turism.

– Det är otroligt roligt att Sigtuna återigen hamnar på denna lista. Sedan 2009 har hotellnäringen runt Arlanda och Sigtuna modigt lagt konkurrensen åt sidan för att fokusera på handling och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor som klimat, mat och samhälle. Som Sveriges fjärde största hotellkommun gör det verkligen skillnad. Just nu tittar vi på hur vi ytterligare kan minska våra koldioxidutsläpp genom minskat svinn och den här utmärkelsen ger såklart en extra skjuts i vårt arbete, säger Eva Camél Fugleseth, tf VD för Destination Sigtuna.

Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att dessa destinationer är 100 procent hållbara, arbetet måste hela tiden utvecklas. Urvalsprocessen görs bl a med stöd av The Global Sustainable Tourism Council och innefattar 15 kärnkriterier såsom Sustainability coordinator, Tourism policy, Nature protection, Animal Ethics, Landscape & Scenery, Waste water treatment, Solid waste reduction, Reduction fossil fuel dependency, Cultural heritage conservation, Intangible heritage, Protection of people, Inhabitants involved in tourism, Promoting local, Products & Accessibility.

Om initiativet:
The Global Top 100 skapades 2014 och är ett gemensamt initiativ av Green Destinations, TravelMole’s Vision for Sustainable Tourism, Destination Stewardship Center, Asian Ecotourism Network, Sustainable Travel International och QualityCoast.

För hela listan och mer info, se: greendestinations.info

För mer info om listan kontakta: info@greendestinations.info

Fakta Destination Sigtuna:

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination med 897 000 övernattningar 2015. År 2015 omsatte besöksnäringen i Sigtuna kommun cirka 37,9 miljarder kronor, inklusive flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se