2015-02-12 07:30Pressmeddelande

Sigtuna ökar mest i landet i antalet gästnätter

null

Sigtuna är den kommun som ökat mest i antalet gästnätter 2014. Detta i en jämförelse med Sveriges 15 största hotelldestinationer. Under året ökade antalet gästnätter med 109 250 till totalt nästan 800 000, vilket innebär en ökning med 15,9 procent under 2014 jämfört med 2013.

– Sigtuna har ett unikt läge och 22 hotell- och konferensanläggningar som håller hög kvalitet i service och utbud. Med Arlanda flygplats i kommunen, samt de goda kommunikationer SJ, SL och E4:an utgör, är det enkelt att sig hit. Dessutom finns här en unik sammanhållning mellan hotellen där man hjälper varandra att stärka och öka attraktionskraften i Sigtuna och Arlanda som mötesplats, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna.

Ökningen är ingen tillfällighet, även 2013 ökade antalet gästnätter i Sigtuna med 16 procent från 594 500 övernattningar till 688 000. Intresset för Sigtuna som besöksmål märks även på den digitala besöksstatistiken där antalet besök gick upp med 24 procent (ca 238 000 besök) under 2014.

Besöksnäringen växer. Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2014. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Totalt blev det 56,6 miljoner övernattningar i Sverige under 2014, en ökning med två och en halv miljon eller 5,3 procent jämfört med året innan. I Stockholm ökade antalet gästnätter med 6,7 procent till 11,8 miljoner gästnätter.

– Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar nya arbeten. Turismen står idag för drygt tre procent av BNP och skapar 173 000 arbetstillfällen. Det är den utländska turismen till Sverige som växer snabbast, så för att skapa en långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för nya flygförbindelser till Sverige, säger Peter Terpstra, turismanalytiker på Tillväxtverket.

Övriga siffror 2014:

Topp tre destinationer:
enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), vid en jämförelse av Sveriges 15 största hotelldestinationer

Sigtuna, +15,9 procent, en ökning med 109 250 gästnätter, totalt 798 402 gästnätter 2014
Umeå, +12,6 procent, en ökning med 60 954 gästnätter, totalt 543 353 gästnätter 2014
Uppsala +12,1 procent, en ökning med 65 335 gästnätter, totalt 606 823 gästnätter 2014

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination efter Stockholm, Göteborg och Malmö

Passagerarantalet på Arlanda har ökat med drygt 1,7 mijloner passagerare, från 20,7 (20 681 554) resenärer 2013, till 22,4 (22 443 272) resenärer år 2014.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se