2017-01-17 11:46Pressmeddelande

​Sigtuna museum låter skatterna berätta

null

Silver från svunna imperier och en medeltidsstad med vidare internationella kontaktnät än vi kanske tror. När Sigtuna museum slår upp portarna på nytt den 26 januari berättar utställningsföremålen en mångfald av historier.

Utställningen Sigtunahistorier har egentligen redan öppnat. I rådhuset på Stora torget i Sigtuna stad berättas om 1700-talets Sigtuna och nu öppnar den största delen av museets basutställning i själva museilokalen på Stora gatan.

– I Sigtuna kommun finns mängder av berättelser. Utställningen Sigtunahistorier lyfter fram dem utifrån spännande föremål i vår samling. Många av objekten har aldrig visats tidigare. Här får besökaren en bild av den mångfald som Sigtuna kommun bär på, säger Ted Hesselbom, chef för Sigtuna Museum & Art.

Ett av Ted Hesselboms favoritföremål i utställningen är en nyckel som kan komma från en nyckelharpa. Den har troligen hamnat i jorden på 1200-talet.

– Nyckeln kan vara 100 år äldre än den tidigaste nyckelharpa som finns avbildad i Sverige. Den grävdes upp på 1930-talet. Nu fick vi upp ögonen för den igen i museets magasin, och vips var historien lite förändrad. Sådant sker ständigt!

Något som gläder intendent Anna Toräng är att museet kommer att kunna visa delar av Sundvedaskatten, som hittades när området Steningehöjden anlades i Märsta 2008. Skatten är den största silverskatt som hittats i Uppland sedan 1827.

– Vi kommer att ställa ut några av skattens 482 silvermynt. De hittades när bostadsområdet Steningehöjden började anläggas i Märsta. Mynten kommer från Spanien i väster till Centralasien i öster och grävdes ner någon gång på 800-talet, säger Anna Toräng.

En Sigtunahistoria är den om landets första stad och de första kungarna som slog våra första mynt i det som skulle bli Sverige, en annan är den om Arlanda flygplats. Den förra finns med i sin helhet i utställningsdelen som öppnar nu i januari, den senare finns i en del av Sigtunahistorier som öppnar på museet senare i år. Utställningen kommer under 2017 och 2018 att expandera till fler lokaler i Sigtuna kommun, bland annat till borgarhemmet Lundströmska gården.

Om Sigtunahistorier:

  • Utställningen på Sigtuna museum handlar om Sigtuna kommuns historia från stenåldern fram till idag.
  • Den 26 januari klockan 16 är det utställningsvernissage. Osa senast måndag den 23 januari till sigtunamuseum@sigtuna.se
  • Lördagen den 28 är det familjedag Under familjedagarna har vi visningar i utställningen med olika teman. I studion är det laddat för eget skapande för hela familjen med material som knyter an till dagens tema. Det första temat är ”gömda och glömda tecken – runor, osynlig skrift och hemliga språk”. Se museets hemsida för aktuella teman: sigtunamuseum.se
  • I rådhuset på Stora torget i Sigtuna stad kan du se mer av utställningen.
  • Nästa del kommer att öppna senare under 2017 och vara uppbyggd kring ett antal teman.
  • Fram till och med den 30 april är det gratis inträde till museet.
  • Under våren är det familjelördag följande datum: 28 januari, 25 mars, 22 april och 20 maj.


Pressvisning

Den 25 januari finns möjlighet till specialvisning. Kontakta museiintendent Anna Toräng och avtala tid.


Presskontakter

Anna Toräng
Museiintendent, Sigtuna museum
Telefon: 073-661 05 51
E-post: anna.torang@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressekreterare, Sigtuna kommun
Telefon: 073-666 53 36
E-post: anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Daniel Ferreira (S)
Politisk kanslisamordnare, Sigtuna kommun
Telefon: 073-342 51 54
E-post: daniel.ferreira@sigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se