2016-12-15 14:00Pressmeddelande

Sigtuna Litteraturfestival tar paus under 2017

null

Under fem år har Destination Sigtuna AB i brett och nära samarbete med flera partners framgångsrikt arrangerat Sigtuna Litteraturfestival. För att hitta en ny och mer hållbar organisation för att ytterligare kunna utveckla festivalen har Destination Sigtunas styrelse nu fattat beslut om att ta en paus med festivalen nästa år för att återkomma under 2018.

- Sigtuna Litteraturfestival har under sina fem år haft ett fantastiskt kvalitativt innehåll tack vare många goda samarbeten med förlag, författare och samhällsdebattörer. Destination Sigtuna har gjort ett enastående arbete och har haft förmånen att ha kunniga och hängivna samarbetspartners inom det lokala näringslivet och kommunen som har bidragit på ett ovärderligt sätt. Styrelsen ser dock att Destination Sigtuna som huvudarrangör nu behöver hitta en mer hållbar organisation och affärsmodell för festivalen, för att även ha tid för sina andra uppdrag som destinationsbolag, säger Björn Jonzon, styrelseordförande i Destination Sigtuna AB.

I januari inleds arbetet med att tillsammans med samarbetspartners och intressenter arbeta fram och enas runt en riktning för festivalen från och med 2018 som sedan skall presenteras för styrelsen i februari. Målet är att hitta en organisatorisk lösning som är långsiktigt hållbar.

Litteraturen är närvarande i Sigtuna även under nästa år. Sigtuna kommun fortsätter tillsammans med Skapande Skola-satsningen på barn och ungas läsande genom den mycket omtyckta Skoldagen som tidigare varit en del av Sigtuna Litteraturfestival. Skoldagen planeras nu att ske under slutet av våren 2017.

Sigtuna Litteraturfestival har under åren bjudit in till en läsfest i slutet av augusti med ordets kraft i centrum. Senast deltog bl a Samar Yazbek, Booker-prisbelönade Anne Enright, Linda Olsson, Cynthia Haven, Kjell Westö, Andrzej Tichý, John Ajvide Lindqvist, Bob Hansson, Negar Naseh, Ebba Witt-Brattström och Sven Wollter m fl.

2016 års Sigtuna Litteraturfestival arrangerades av Destination Sigtuna i brett samarbete med Sigtunastiftelsen, Stora Brännbo, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar.

För mer information, kontakta:
Björn Jonzon, styrelseordförande Destination Sigtuna AB, mobil: 070-551 16 23,
e-post: bjorn.jonzon@storabrannbo.se

Eva Camél Fuglseth, vd, Destination Sigtuna AB, mobil: 073-910 92 90,
e-post: eva.camel@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se