2012-11-15 07:30Pressmeddelande

Sigtuna Litteraturfestival förlängs till två dagar 2013

null

För Sigtuna Litteraturfestival har visionen varit tydlig och målinriktad: år 2020 skall Sigtuna Litteraturfestival vara Skandinaviens ledande litteraturfestival. Nu tas ytterligare steg i utvecklingen. Till nästa år växer festivalen till två dagar med programpunkter där angelägna ämnen lockar till diskussion. Både internationella och nationella författarmöten står på agendan. Datumen är bestämda till 17 och 18 augusti 2013.

Första året besökte 1300 personer premiären av Sigtuna Litteraturfestival och succén var ett faktum. Värdeorden står som tydliga vägledare: kvalitet, intimitet och angelägenhet. I augusti var bland andra Tällberg Foundation, Brombergs Bokförlag samt ytterligare sex förlag representerade.

- På Tällberg Foundation arbetar vi för att utveckla kunskap och insikter genom fria och öppna samtal. Att kunna kombinera det med litteratur är naturligt och spännande. I det oväntade mötet uppstår ofta nya tankar, säger Alexander Crawford på Tällberg Foundation.

Ambitionen är att festivalen ska utvecklas till Skandinaviens ledande litteraturfestival; en knutpunkt för möten och diskussion kring ordets makt samt dess förmåga att beröra och framkalla känslor.

- Vi på Brombergs såg det som ett naturligt initiativ att engagera oss i en festival i litteraturens tecken. Att även så många av våra författarkollegor var närvarande är väldigt roligt. Det visar att en festival med ordet i fokus väcker ett stort intresse och engagemang, säger Dorotea Bromberg på Brombergs Bokförlag.

Som ett steg på vägen i utvecklingen av festivalen har blickarna vänts mot Storbritannien. I oktober åkte Destination Sigtuna till festivalstäderna Edinburgh och Cheltenham. Städerna har status som internationella pionjärer bland prestigefyllda festivaler och gästas årligen av Nobelpristagare, forskare, musiker och historiker.

- För att utvecklas och ta in ännu mer kunskap har det varit det viktigt för oss att personligen möta arrangörerna till de största litteraturfestivalerna i världen. Vårt mål är att skapa en mötesplats för tankar och idéer, där hjärta och hjärna får lika mycket utrymme. Genom besöket i Storbritannien har vi fått med oss nya idéer och inspiration till gagn för utvecklingen av Sigtunas Litteraturfestival, säger Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna.

Sigtuna Litteraturfestival är ett samarbete mellan aktörerna Destination Sigtuna, Brombergs Bokförlag och Tällberg Foundation. Visionen är att år 2020 skall Sigtuna Litteraturfestival vara Skandinaviens ledande litteraturfestival. www.destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se