2020-03-17 16:28Pressmeddelande

Sigtuna kraftsamlar till följd av Coronaepidemin

null

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination med strax under 1 miljon gästnätter och en besöksnäring som årligen omsätter runt 43 miljarder av Sveriges totala besöksnäringsomsättning på 337 miljarder. De förödande effekterna av Coronaviruset märks redan tydligt genom omfattande uppsägningar och varsel. Destination Sigtuna har därför bjudit in branschorganisationen Visita, Svenskt Näringsliv och Sigtuna kommun till ett samtal med den lokala besöksnäringen för att skapa en nulägesbild och diskutera hur man kan kraftsamla insatserna framåt.

Coronakrisen slår med full kraft mot hela Sveriges besöksnäring och Hotell- och restaurangfacket har redan mottagit varsel på ungefär 6000 personer och inväntar ytterligare 4000. Förutom 25 hotell- och mötesanläggningar och ett rikt restaurangutbud, rymmer även destinationen Arlanda som är Sveriges största flygplats vilket gör att Sigtuna drabbas hårt.

-Läget är mycket akut och vår besöksnäring står inför otroligt svåra utmaningar. Ovissheten kring Coronaepidemin och krisens framfart gör att förutsättningarna ändras nästan från timme till timme. Därför kallade vi igår in till ett möte mellan det lokala näringslivet inom besöksnäringen, branschorganisationen Visita, Svenskt Näringsliv och Sigtuna kommun, säger Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna.

Totalt medverkade ett femtiotal personer på mötet och representanter från sammanlagt 27 drabbade hotell och mötesanläggningar, restauranger, butiker, eventarrangörer och andra besöksnäringsföretag fanns på plats. Syftet var att låta företagen berätta om sitt nuläge för att skapa en gemensam bild. Det fanns också möjlighet att ställa direkta frågor till Visita, Svenskt Näringsliv och kommunen.

-Samverkan har alltid varit ett ledord i vår destination och gårdagens möte vårt sätt att försöka stötta den näring som vi nu ser är satt i brand. Just nu är det viktigare än någonsin att vi ser över hur vi kan stärka varandra. Vi måste hitta arenor för att berätta om allt man fortfarande kan göra i vår destination trots utmaningarna kring Coronaviruset, säger Anna Lakmaker.

Ett resultat av mötet var att Sigtuna kommun beslutade att stärka marknadsföringen genom att stötta Destination Sigtuna med ytterligare 500.000kr. Kommunen lovade också att skyndsamt titta på ett antal ytterligare punkter som framkom under mötet som t ex temporära reduceringar av taxor och avgifter i syfte att underlätta för företagen inom besöksnäringen. Både Vista och Svenskt Näringsliv lovade att ta med sig den allvarliga informationen i sitt vidare arbete.

Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna
0739-44 34 21, anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

Destination Sigtunas uppdrag är att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Destination Sigtuna ligger på fjärde plats nationellt i gästnattsstatistiken och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Samverkan sker i nära samarbete mellan kommun och näringsliv och bolaget driver bland annat ett hotellnätverk, ett hållbarhetsnätverk och Frukostklubben. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se