2015-03-11 16:06Pressmeddelande

​Sigtuna GK Årets golfklubb 2015

null

Föreningen Golfjournalisterna har utsett Sigtuna GK till Årets golfklubb i Sverige 2015. Motiveringen är denna:

Sigtuna GK premieras för sin inriktning att vara ett nav för invånarna i lokalsamhället med fokus på miljö, samarbete och utveckling.Med detta har golfen i Sigtuna gått från att ses som en isolerad ö för golfare till en roll som öppen och aktiv initiativtagare i bygdens framtidsfrågor. Klubben har lyft blicken från sin normala intressesfär och den egna anläggningen till en helhetssyn på arbete och fritid i Sigtuna.

Sigtuna GK har tagit en betydande roll i det internationellt uppmärksammade ”Sigtunaprojektet – ett landskap för alla”, som från början är ett samarbete med Svenska naturskyddsföreningens lokalavdelning och forskningsorganisationen STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation).

I Sigtuna har denna insats hittills resulterat i att ett 50-tal lokala och regionala aktörer ingår i den kontinuerliga planeringsprocessen. Sigtuna och golfklubben är med detta en föregångare när det gäller att anamma Europarådets landskapskonvention. Arbetet syftar till att allmänheten och lokalsamhällets aktörer gemensamt ska medverka i planering och utveckling av landskap och miljö. Klubben är också GEO-certifierad, vilket innebär att den uppfyller högt ställda miljökrav. Bakom certifieringen står European Golf Association, R&A, European Tour och EU.


För mer information:

Sigtuna GK: Ordförande Lars Kjellberg, telefon: 070 – 237 50 50

Golfjournalisterna: Ordförande Lars-Åke Linander, telefon: 070 – 982 67 69


Foto från Sigtuna GK:
Bild på greenområdet hål 17 på Sigtuna GK bifogas för kostnadsfri publicering. Foto: Carlotto Persson.


Fakta om föreningen Golfjournalisterna:

Golfjournalisterna är en fristående organisation, obunden av förbund, myndigheter, media och kommersiella intressen. Närmare 150 journalister, fotografer och andra som återkommande arbetar med golf i media är medlemmar. Föreningen arrangerar varje år en rad utbildningsträffar, deltar i omröstningen av Årets golfare samt utser Årets Golfklubb. 2015 delas utmärkelsen ut för 37:e året i följd. Läs mer på: www.golfjournalisterna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se