2011-04-01 00:01Pressmeddelande

Sigtuna får världens högsta byggnad, Sigtuna First Tower

null

I Sigtuna tas i april i år första spadtaget för det som kommer att bli världens högsta byggnad, Sigtuna First Tower. Byggnaden kommer att bli 850 meter hög med 275 våningar, följaktligen kommer Sigtuna First Tower inte bara bli Sveriges högsta byggnad utan även världens högsta byggnad. Projektet väntas att pågå i sju år och förväntas sysselsätta cirka 4000 personer innan Sigtuna First Tower står klart 2018.

 

Sigtuna First Tower kommer inte bara vara en oöverträffad byggnad i och med de 850 meterna över havet utan den unika byggnaden kommer också att utformas på ett spektakulärt sätt. Arkitekten Hans Suominen på Fokus Arkitektur har fått uppdraget att rita världens högsta byggnad. Inspiration till byggnaden har han funnit i Sigtunas nya varumärke. Sigtuna First Tower kommer därför att utformas utefter Sigtunas nya logotyp, som en stor etta – därav namnet ”Sigtuna First Tower”.


- Det här är ett uppdrag man får en gång i livet och när byggnaden står klar kommer den att en gång för alla placera Sigtuna och Sverige på världskartan, säger Hans Suominen.

Det sensationella bygget i Sigtuna utanför Stockholm, ett stenkast från Arlanda, kommer att ta minst 7 år att färdigställa och kommer när den står klar innehålla lägenheter, hotell, shoppingcenter och företagslokaler.

Camilla Zedendahl , VD på Destination Sigtuna tycker att man valt rätt plats för Sigtuna First Tower.
- Sigtuna är en expansiv kommun. Vi värnar om vår historia, men strävar också framåt. Med projekt som Stockholm Airport City, som skapar arbetstillfällen och närheten till Arlanda och Stockholm tycker jag att platsen är väl vald. Det ska bli mycket spännande att se hur arbetet framskrider och vad Dubai nu ska kontra med, då deras Burj Khalifa inte längre blir världens högsta byggnad, säger Camilla Zedendahl.

Sigtuna First Tower blir en spännande byggnad både in- och utvändigt. Mycket tankearbete kommer gå åt till att säkerställa en miljövänlig byggnad vad gäller materialval och energival m.m.  
Sigtuna First Tower kommer att placeras där Märstas gamla vattentorn låg en gång i tiden. Genom att bygga på höjden sparar man markyta för park och rekreation. Vilket står högt på listan över prioriterade områden i Sigtuna, där man slagit fast att det aldrig skall vara längre än 10 minuter till ett grönområde.

Sigtuna är en starkt växande kommun. Redan idag bygger man ca 400 bostäder per år. Denna byggnad kommer att innehålla 2400 lägenheter, vilket kommer att säkra bostadsproduktionen inom destinationen för många år framöver.

Att Arlanda med alla dess inflygningar ligger i närheten av Sigtuna First Tower ska dock inte orsaka några störningar. Enligt flygplatsens informationschef, Jan Lindqvist, har man deltagit i hela processen för att säkra upp flygsäkerheten.

- Nu får piloterna ett visuellt riktmärke på sin väg mot Stockholm och Sigtuna, som komplement till flygplanens tekniska navigeringsinstrument. Vilket vi ser som en fördel, uppger Jan Lindqvist.

Att byggandet kommer att starta i slutet av april i år står klart och Sigtuna First Tower beräknas vara färdigställt 2018. Under de sju åren kommer projektet att sysselsätta cirka 4000 personer.

Sigtuna First Tower väntas bli en internationell mötesplats där människor kan bo och leva och där lönsamma affärer kan realiseras. Redan innan första spadtaget är taget står idag både företag och privatpersoner i kö till lokaler och lägenheter i Sveriges nya landmärke.

Vilket företag som kommer att ansvara för byggnationen är ännu hemligt men detaljerna kommer att släppas inom kort.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna, camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Mobil: 0709-906973


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se