2010-06-14 07:01Pressmeddelande

Sigtuna - Sveriges första klimatneutrala destination tar nästa steg

null

- Sveriges fjärde största hotelldestination startar dialog med sina leverantörer

Sigtuna är Sveriges första stad och hemkommun för Sveriges största flygplats. Sigtuna är också landets fjärde största när det gäller hotellgästnätter. Idag tar Sigtuna och Arlandas hotell- och konferensanläggningar gemensamt ytterligare ett steg mot en hållbar turistnäring och klimatneutralitet genom att starta en dialog med destinationens leverantörer.

Sigtuna Arlanda är den första destinationen i Sverige med målet att gå mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll. Sedan 4 månader tillbaka, då Sigtuna Arlanda beslutade sig för att bli Sveriges första klimatneutrala destination, har arbetet inriktats på att beräkna klimatpåverkan, ta fram individuella åtgärdsplaner för att minska utsläppen, genomföra granskning av beräkningar och åtgärder samt kompensera för de utsläpp som kvarstår.

Resultatet är en minskning av klimatpåvekan med ca 2 000 ton koldioxid per år. Om storstäderna - Stockholm, Göteborg, Malmö – följer Sigtunas exempel minskas utsläppen med ca 40 000 ton per år.

- Nu tar vi ett gemensamt nästa steg genom att starta en dialog med våra leverantörer där vi ber dem att följa oss i klimatkampen, säger Camilla Zedendahl, vd för Sigtuna Turism och intitiativtagare till samarbetet. Förhoppningen är att de som verkar inom vår destination skall inspireras att ta sin del av ansvaret, fortsätter hon.

Björn Jonzon, en av ägarna till hotell- & konferensanläggningarna Stora Brännbo och Sigtunahöjden, ser detta steg som naturligt.

- Först har vi kartlagt och börjat ta i tu med vår egen klimatpåverkan. Nu vill vi göra våra leverantörer medvetna om att om man vill göra affärer i Sigtuna Arlanda måste man arbeta på ett ansvarfullt sätt och ha miljöfrågorna i fokus, avslutar Björn Jonzon.  

I projektet deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum & Kök, Arlanda Conference & Business Center, Arlanda Hotellby, Connect Hotels Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, Kristina Konferens & Hotell, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Hotell & Konferens, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. I projektet ingår även initiativtagaren Sigtuna Turism och Swedavia Stockholm Arlanda.

Fakta om projektet och om besöksnäringen i Sigtuna kommun:

Det gemensamma arbetet med den klimatneutrala destinationen startade den 2 februari 2010. Arbetet innebär att kartlägga egna utsläpp, ta fram åtgärdsplaner för att minska dem, samt att stödja globala klimatprojekt – s.k. CDM, inom FN-systemet, för de utsläpp som ändå blir kvar. Initiativet kommer från Sigtuna Turism, som arbetar som spindeln i nätet för flera destinationsgemensamma frågor. Projektet genomförs i samarbete med klimat- och hållbarhetsföretaget Respect.

I Sigtuna Arlanda är flertalet hotellanläggningar redan miljöaktiva, genom exempelvis Svanenmärkningen. Det gemensamma arbetet att bli en klimatneutral destination är en utveckling i miljöarbetet. Inspirerade av Stockholm Arlanda Flygplats framgångsrika arbete med att bli klimatneutrala har initiativet att bli den första klimatneutrala destinationen setts som självklar och viktig position att ta.

Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna kommun på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i Sigtuna kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 årssysselsatta (exklusive Stockholm-Arlanda Flygplats). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Flygplats uppgår till ca 24 miljarder kronor, av Sveriges ca 244 miljader kronor.

För mer information och bilder:

Camilla Zedendahl, vd Sigtuna Turism, Mobil: 0709-906 973,                                                   e-post: camilla.zedendahl@sigtunaturism.se

Björn Jonzon, mobil 070-5511623, e-post: bjorn.jonzon@storabrannbo.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se