2013-09-26 13:17Pressmeddelande

Save the date: Sigtuna Litteraturfestival 23-24 augusti 2014

null

Med över 70 programpunkter och 1400 besökare var årets Sigtuna Litteraturfestival en succé. Nu är datumen för 2014 års festival satta till den 23-24 augusti. Visionen är att i brett samarbete fortsätta skapa nära möten mellan författare och läsare med hela Sigtuna stad som scen.

Under årets Sigtuna Litteraturfestival i augusti medverkade cirka 65 författare och samhällsengagerade, 12 olika förlag var representerade. Tack vare ett brett samarbete mellan Destination Sigtuna, Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtunas bibliotek, lokala aktörer och förlag kunde festivalen presentera 70 programpunkter, fördelade på två dagar i 16 lokaler.

- På vår festival får författare träffa varandra och sin publik. Här ska du som besökare kunna möta både dina favoritförfattare och upptäcka nya. Staden står som arena och för många av årets medverkande var det spännande att få möta sin publik i en annorlunda miljö, säger Camilla Zedendahl, initiativtagare och vd för Destination Sigtuna.

För Sigtuna Litteraturfestival är samarbete ett ledord såväl som ett arbetssätt. Samarbetet präglas av en gemensam övertygelse om att möten och nära samtal mellan människor, med litteratur som utgångspunkt, är viktigt. 

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna AB, mobil: 070-990 69 73, E-post:camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

För hela mer information:

sigtunalitteraturfestival.se

facebook.com/sigtunalitt

#SigtunalittOm Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se