2011-11-18 13:00Pressmeddelande

Samarbetande konkurrenter i Sigtuna får Ecologistic Award 2011

null

Ecologistic Award 2011 går till Sveriges första och hittills enda klimatneutrala destination, Sigtuna. Grunden är ett samarbete mellan hotell- och konferens­anläggningar, Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna. Sedan 2009 har de arbetat tillsammans för att skapa en hållbar utveckling för destinationen.

Den Klimatneutrala Destinationen Sigtuna vinner the Ecologistic Award 2011 med följande motivering:

”Årets pristagare uppfyller samtliga kriterier för Ecologistic Award och har i sitt samarbete visat på ett nytänkande inom miljöområdet.

Trots att deltagarna i samarbetet är konkurrenter har de, genom sin samverkan, fokuserat på miljöförbättringar och tillsammans nått goda resultat.

Vi tror att pristagarnas sätt att arbeta kan inspirera, och spridas, till andra.

För helhetstänkande som bryter traditionella mönster.”

- Vi är mycket glada och stolta över att få ta emot det här priset. Det sporrar oss hotell runt Sigtuna och Arlanda att fortsätta att aktivt samarbeta kring hållbarhetsfrågor, säger Pernilla Olsen, vd för Hotell Kristina.

I Sigtuna pågår sedan länge ett aktivt miljöarbete, genom exempelvis Svanenmärkningen. Sedan två år tillbaka samverkar Sigtunas hotell- och konferensanläggningar för en hållbar turistnäring och minskad klimatpåverkan genom att mäta koldioxidutsläpp, etablera planer för att minska dessa, samt kompensera återstående utsläpp genom projekt i utvecklingsländer. Ett första gemensamt steg. Visionen är att Sigtuna ska bli Sveriges mest hållbara destination.

- Mer och mer förstår vi att mänsklig aktivitet starkt påverkar klimatet på en global nivå och att vi därför har ett ansvar att agera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi försöker ta vårt ansvar – var och en, men även tillsammans, säger Karin Assarsson på Sigtunastiftelsen.

Samtidigt vet alla företagare att lönsamhet alltid måste ligga i fokus. Beläggningen på Sigtunas hotell ökade med över tio procent 2010.

- Det vi ser är att hållbarhet och lönsamhet följs åt. Våra gäster uppskattar att vi tar framtidsfrågorna på allvar och väljer aktivt oss bl a för vårt engagemang i klimatfrågorna, säger Maria Tullberg, vd på Radisson Blu Arlandia Hotel och Radisson Blu SkyCity Hotel.

- Vi samarbetar för att skapa hållbarhetsdrivna affärer. Nu hoppas jag att vi kan inspirera andra destinationer att följa efter, avslutar Camilla Zedendahl, vd Destination Sigtuna.

Fakta Sigtunas besöksnäring:
Sigtunas besöksnäring omsätter 22 miljarder per år jämfört med hela Sverige som omsätter 254 miljarder per år. Sigtuna har över 500 000 hotellövernattningar per år, endast är storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har fler.

Bakom den klimatneutrala destinationen står:

32 Rum & Kök, Arlanda Airport Conference, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Arlanda Hotel, Hotell Kristina, Ibis Hotel Arlanda, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunastiftelsen Hotell och Konferens, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Steningevik, Stora Brännbo Konferens och Hotell samt Destination Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport.

Under november har Sigtuna extra fokus miljöarbetet, se www.destinationsigtuna.se/miljo

 

Fakta om Ecologistic Award:
Ecologistic Award uppmärksammar och belönar ett betydelsefullt och innovativt miljölogistikarbete i anslutning till Arlandaområdet.

Ecologistic Award är initierat av DHL Global Forwarding och delas årligen ut av Arlanda Logistic Network, ALN.

Juryn består av:

Catherina Löfquist, Miljöansvarig Bring Express samt ordförande i ALN:s miljögrupp
Per Holmgren, TV-meteorolog och klimatförfattare
Maria Huge -Brodin, Universitetslektor i Logistik, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet
Ulf Nilsson, VD DHL Global Forwarding


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se