2015-03-31 12:18Pressmeddelande

​Pressinbjudan till återinvigningen av Sigtuna museum

null

Sigtuna kommun har satsat på en omfattande renovering av Sigtuna museum och på lördag den 18 april slås portarna äntligen upp igen. Återinvigningen firas med den tillfälliga utställningen ”Trä – tiden är ingenting”. Tusen år av arkeologi, konst, kulturarv och design knyter samman historia och nutid, från arkeologiska träföremål till dagens designfavoriter. Välkommen på en pressvisning onsdag den 15 april.

I utställningen finns några av nutidens nyskapande formgivare representerade. Den svenska designgruppen Front visar en trompe l’oeil bänk som ser ut som trä men är textil. Även Marten Baas brända möbler vittnar om intresset att tänja träets gränser, samtidigt som det är en gammal konserveringsteknik att bränna trä.

- Trä är starkt förankrad i det lokala kulturarvet, det som vi länge kallat svenskt. Ännu mer i begrepp som Scandinavian design och Swedish grace. Där finns böjträ, laminat och klassiska namn som Bruno Matthsson, Lamino av Yngve Ekström, Eller varför inte myran och sjuan av Arne Jacobsen. Idag är intresset för trä större än någonsin och har på sätt och vis återupptäckts av samtidens arkitekter som ett ”framtidens material”, säger Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museer.

Välkommen att delta på pressvisning:

Onsdagen 15 april kl. 10.00-12.00

Plats: Sigtuna museum, Stora gatan 55, Sigtuna


Samma dag som pressvisningen sker öppnar även Museernas vårmöte på temat ”Museet – ett nav i demokratin”. Vårmötet arrangeras av Riksförbundet Sveriges museer, som i år hålls i Sigtuna och på Wenngarns slott. Pressen är inbjuden att delta från kl. 13.00.


För anmälan, bilder och bokning av extra visning:

Sofia Hiller, Destination Sigtuna AB, sofia.hiller@destinationsigtuna.se, mobil: 073-640 16 20

För ytterligare frågor, kontakta:

Ted Hesselbom, ted.hesselbom@sigtuna.se, mobil: 073-6663271

Utställningen är producerad av Sigtuna museum.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se