2011-11-23 15:31Pressmeddelande

Pressinbjudan Jubileumsfrukostklubb med radiorösten Ludvig Rasmussen den 25 november kl. 08.00

null

Under 20 år har 199 talare har tagit till orda inför Sigtunas näringsliv. Klubbens möten har inspirerat och lagt grunden för många spännande samarbeten mellan näringsidkare i kommunen. Nu är det dags för möte nr. 200.

Det firas genom att 199 tidigare talare bjudits tillbaka till Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL i Sigtuna stad. Bland de som kommer på fredag kan nämnas Lasse Åberg, Bo Ekman, Christina Persson, Per Taube, Julian Stubbs och Stefan Grundin. Dessa kommer att få möjlighet att sia 20 år framåt i tiden. 

Jubileumsfrukosttalare nummer 200 är Ludvig Rasmusson, bland annat utsedd till Sveriges roligaste journalist och fast kåsör i radioprogrammet God morgon Världen. Ludvig kommer att dela med sig av sina tankar kring Sverige och hur vi tar till vara på kompetensen i vårt avlånga land.

 

Journalister är varmt välkomna att närvara vid Frukostklubbens Jubileum.

 

Tid och plats för frukostsugna och morgonpigga

8.00 – 8.35 Jubileumsfrukost

8.35 – 8.45 Frukostklubben 200 - Vi blickar tillbaka.

8.45 – 9.15 Ludvig Rasmusson, Frukostklubbens talare nummer 200
9.15 – 10.00 Några tidigare talare spanar in i framtiden – var är vi om 20 år

 

Fredagen den 25 november kl. 08.00 – 10.00 i SSHL´s Aula, Manfred Björkqvist Allé.

 

Anmäl Dig till Anna Lakmaker på Destination Sigtuna:

E-post: frukostklubben@destinationsigtuna.se, fax 08-594 806 59 eller tel 08-594 806 50.


Frukostklubben är ett nätverk som drivs av Destination Sigtuna AB. Frukostklubben, som träffas en fredag i månaden, har idag över 200 medlemmar. Detta möte blir nr 200 sedan starten 1992. Idén bakom Frukostklubben är att träffas, utveckla nätverk och lära. Fullständig information om Frukostklubben och tidigare talare finner du på www.destaintionsigtuna.se, under ”om oss”

 

För frågor kontakta Camilla Zedendahl, vd, Destination Sigtuna, 0709 906 973, camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se