2014-04-08 10:00Pressmeddelande

Populärt när gymnasieungdomar bjuds in till Innovation Camp i Sigtuna kommun

null

För första gången bjuder kommun och näringsliv i Sigtuna in till en Innovation Camp för gymnasieelever i årskurs 1 och 2 i samarbete med Ung Företagsamhet. Intresset är rekordstort. 50 elever deltar för att göra ett verklighetsbaserat casearbete på en gemensam avskild plats under 24 timmar i sträck.

Innovation Camp är en workshop-lagtävling som går ut på att komma på en innovativ och genomförbar lösning på ett verkligt problem. Som ett led i arbetet med entreprenörskap i skolan erbjuder Sigtuna kommun gymnasieelever vid Arlandagymnasiet, Märsta praktiska, Josefinaskolan och SSHL att utveckla sina entreprenörsegenskaper genom att vara med i Innovation Camp i Sigtuna kommun. Uppgiften som ska lösas avslöjas för eleverna på plats under tävlingen 24-25 april, då de 50 eleverna också kommer att delas upp i 10 team.

- Det är jättekul att se att så många elever har anmält sig. Nu ser vi fram emot att få höra morgondagens entreprenörer ge sina tips och idéer i ett verkligt case, säger näringslivsutvecklare Caroline Olsson, Sigtuna kommun.

Som stöd på plats får eleverna träffa coacher från Ung Företagsamhet och experter ifrån nätverket Bo i Sigtuna. De olika elevteamen kommer sedan att få presentera sina projekt inför en jury som utser ett vinnande team baserat på hur väl de löst uppgiften.

Innovation Camp i Sigtuna kommun går av stapeln kl.10.00 24 april- kl. 10.00 25 april på Nybygget vid Arlandastad. Nybygget är ett visningshusområde och en annorlunda mötesplats där eleverna får nyttja de 20 000 kvm som står till buds och konferera i de 15 visningshusen för att lösa den uppgift de får presenterad.

Uppdraget består av att lösa en uppgift från nätverket Bo i Sigtuna.  Detaljerna avslöjas för ungdomarna först på plats den 24 april kl.10.00.

Experter inom det utvalda ämnesområdet kommer att finnas på plats för att agera bollplank åt ungdomarna den 24 april, kl 14.00 – 17.30.

Juryn består av representanter från Ung Företagsamhet, Sigtuna kommun och nätverket Bo i Sigtuna. Juryn kommer att lyssna och ta del av de presentationer som teamen förberett för att sedan välja ut det vinnande förslaget.  Detta sker den 25 april, kl. 8.00 – 10.00.

För mer information kontakta:

Anna Forster, projektledare Destination Sigtuna, mobil: 0707-22 00 12, e-post: anna.forster@destinationsigtuna.se

Caroline Olsson, näringslivsutvecklare Sigtuna kommun, mobil: 073-661 37 22, e-post: caroline.olsson@sigtuna.se

Sofia Hiller, pressansvarig Destination Sigtuna, mobil: 073-640 16 20, e-post: sofia.hiller@destinationsigtuna.se


Om oss

Bo i Sigtuna

Bakom nätverket ”Bo i Sigtuna” står 15 företag och organisationer. Vi jobbar, bygger, bor och verkar alla i Sigtuna. Och det vill vi locka ännu fler att göra. Därför samarbetar vi. För i Sigtuna tror vi på samarbete som ett konkurrensmedel.

I nätverket ingår Destination Sigtuna, Handelsbanken, Mäklarhuset – Sigtunamäklaren, NCC Boende, Nybygget, PEAB Bostad, Rikshem, SEB Arlanda, SigtunaHem, Sigtuna kommun, Småa, Stockholm Arlanda Airport, Svensk Fastighetsförmedling, Swedbank, Wåhlin Fastigheter

Ung Företagsamhet

Innovation Camp arrangeras av Ung Företagsamhet tillsammans med Sigtuna kommun. Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar tillsammans med skolan för att införa mer företagsamhet i det svenska skolsystemet. Genom utbildningskoncept vill Ung Företagsamhet ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap. Ett av koncepten är UF-företagande som innebär att gymnasieelever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag.

Nybygget

Nybygget är ett permanent visningshusområde för de som går i husbyggartankar. På Nybygget finns 15 visningshus från Sveriges ledande hustillverkare på ett och samma ställe. Nybygget är en inspirerande mötesplats för arkitektur, design, inredning, trädgård och en annorlunda plattform där fastighets- och byggbranschen kan mötas för att diskutera framtidens boende.Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se