2013-10-31 10:00Pressmeddelande

Palmoljejakten fortsätter -Sigtunas hotell sprider lista på produkter med palmolja

null

Produktion av palmolja har en stark negativ miljöpåverkan. Därför har hotellen inom Sigtunas samarbete för en hållbar destination bestämt sig för att ta reda på vilka produkter som innehåller palmolja. Nu släpper man en palmoljelista för att dela med sig av kunskap och för att underlätta för fler att följa efter.

Trots att de flesta äter palmolja varje dag är det få som vet hur stor miljöpåverkan den har, hälften av svenskarna vet inte ens vad det är. Nu har hotellen runt Sigtuna och Arlanda bestämt sig för att gemensamt minska sin användning. Tillsammans arbetar man för att få fram uppgifter om vilka produkter som innehåller palmolja och inte, vilket visat sig vara något av ett detektivarbete. Palmoljan är svår att hitta i innehållsdeklarationen på matvaror och först i december 2014 ställs krav på att palmoljan deklareras ordentligt. Idag döljer den sig oftast under samlingsnamnet vegetabiliskt fett. I en undersökning som Novus/Destination Sigtuna lät genomföra i somras framgår att bara en av tio svenskar har god kunskap om palmolja.

- Inom Sigtunas hotellsamarbete kring en hållbar destination arbetar vi med många frågeställningar. En av de viktigaste är hur vi hanterar leverantörer och inköpta produkter, då en stor del av vår miljöpåverkan sker någon annanstans. Ett av våra hotell, Clarion Hotel Arlanda, har helt fasat ut palmoljan i sitt matutbud och har generöst delat med sig av denna kunskap. Det inspirerade oss till att se hur vi alla kan minska användningen av palmolja i den mat vi serverar, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna.

Nu hoppas Sigtunas hotellsamarbete att kollegorna i branschen tar del av listan, ser över sin egen användning av palmolja och gärna bidrar med egen kunskap. Listan och information om palmoljejakten finns på: hallbardestination.se

I ett unikt samarbete delar konkurrerande hotell inom Sigtuna med sig av sin kunskap. Arbetet på Clarion Hotel Arlanda för att ta bort palmolja har inspirerat nätverket som tillsammans inlett en jakt på ocertifierad* palmolja. Hotellen som ingår i samarbetet har individuella mål, en del vill likt Clarion helt sluta använda det, medan andra som ett första steg väljer att identifiera produkterna och byta till certifierad palmolja. Under Almedalen arrangerade Destination Sigtuna ett välbesökt seminarium om palmolja där bland andra Mattias Klum medverkade.

Den 2 juli 2013 beslutade även Sigtuna kommun att delta i palmoljejakten och att sträva efter att upphöra med användningen av ocertifierad palmolja helt i kommunens verksamhet. I förlängningen finns också planer på en nollvision för all palmolja. Sigtuna kommun uppmanar Sveriges övriga 289 kommuner att göra likadant.

* Man skiljer på ocertifierad palmolja och RSPO-certifierad palmolja. Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) bildades 2004 och arbetar med globala regler och uppmuntrar myndigheter, organisationer och företag till en mer hållbar produktion. www.rspo.org. RSPO är långt ifrån perfekt och förbättringar är nödvändiga framöver. Samtidigt är det, förutom ekologisk palmolja, det enda egentliga alternativ som finns till palmolja som produceras utan hållbarhetskrav.

Destination Sigtunas samarbete kring en hållbar destination består av:

 32 rum & kök, Arlanda Airport Conference, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Kristina Hotell, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Dessutom ingår Destination Sigtuna AB och Stockholm Arlanda Airport.

Palmolja och orangutanger

Skövling av skogsområden har gjort att nästan 80% av Malaysias och Indonesiens ursprungliga skogar har försvunnit och bara ca 2% av den skog som återstår är skyddad enligt lag. Huvudorsakerna till förlusterna av skogsområdena är den kommersiella avverkningen, beredning för jordbruk, och omvandling till plantager (oftast oljepalmplantager). Det finns två arter av orangutanger, en som lever på Sumatra (Pongo abelii) som är akut utrotningshotad med ca 7 000 individer kvar och en som lever på Borneo (Pongo pygmaeus) som är utrotningshotad med ca 55 000- 60 000 individer kvar. Källa: WWF

Fakta om palmolja

Palmolja är världens billigaste och mest producerade vegetabiliska olja. Den globala konsumtionen har fördubblats bara under de senaste tio åren och prognosen är explosionsartad. Årligen produceras 50 miljoner ton palmolja. Det utgör 39 % av världens totala produktion av vegetabilisk olja. Värdet av palmoljeindustrin uppskattas till minst 20 miljarder dollar årligen, men kostnaderna för denna bransch är svåra att sätta siffror på.

För hela listan och mer information se: Hallbardestination.se
Kontaktperson Destination Sigtuna: Sofia Hiller 073-640 16 20Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se