2020-06-03 14:40Pressmeddelande

Nu byggs Sveriges mest kompletta anläggning för utomhuscykling

null

Idag på Internationella cykeldagen står det klart att Arvsfonden går in med 5 miljoner kronor i ett projekt att utveckla Sigtuna Bike Arena - Sveriges mest kompletta anläggning för utomhuscykling. Stödet beviljas för nyskapande aktiviteter som framför allt vänder sig mot barn och ungdomar. I och med detta tar Sigtuna upp kampen om att bli Sveriges främsta, mest tillgängliga och mest hållbara cykeldestination. Bakom projektet står den ideella idrottsföreningen Sigtuna Sports Club och pengarna ska användas för att centralt i Sigtuna stad bygga en XCO-bana, en flowtrail och ett teknikområde.

Sigtuna Bike Arena kommer anläggas i och omkring den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Ambitionen är att kunna erbjuda cykling som passar alla, från barn och ungdomar, familjer och motionärer till proffs. Förutom Sigtunas invånare förväntar man sig att besökarna kommer att komma från Stockholm, Uppsala och hela Mälardalen eftersom det saknas någon motsvarande cykelanläggning i regionen.

- Intresset för cykelturism ökar i hela landet och vi ser en tydlig trend där fler och fler av våra besökare gärna söker sig till fysiska aktiviteter som man kan göra tillsammans med en partner, familj och vänner. Sigtuna Bike Arena kommer bli ett fantastiskt tillskott i vår destination och vi är otroligt glada över det fina arbete Sigtuna Sports Club gör för att utveckla en så häftig cykelanläggning, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

I den första fasen av utvecklingen av cykelanläggningen planeras en XCO-bana som är en Olympisk Cross Countrybana, en flowtrail som är en böljande väg med kurvor och gupp som kan åkas av alla som behärskar en cykel och en skills-area som är ett övningsområde för att utveckla sina förmågor på cykel. I steg två planeras även en pumptrack i asfalt som är en bana där man i huvudsak med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Det finns också planer på att öppna ett café i anslutning till anläggningen. Totalt uppskattas investeringen i Sigtuna Bike Arena att landa på drygt 15 miljoner kronor.

- Vår vision är att etablera Sigtuna som Sveriges främsta och mest hållbara mtb-destination. Vi påbörjade det här projektet våren 2019 genom en förstudie följt av en enklare grävd bana men utan professionellt anlagda hinder. Genom att Arvsfonden går in och stöttar oss med 5 miljoner kan vi påbörja resan mot att förverkliga vår vision, säger Fredrik Jonson, ordförande i Sigtuna Sports Club.

Sigtuna Bike Arena är ett nära samarbete mellan Sigtuna Sports Club, Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, Bonava, Sigtunahem och Sigtuna kommun. I förlängningen vill man kunna erbjuda en komplett cykelupplevelse genom att knyta ihop Stockholm och Uppsala genom Upplandsleden, så att man kan cykla från Lunsen till Sigtuna Bike Arena. Man vill även erbjuda uppmärkt rekreationscykling i Sigtuna på grusvägar och stigar mellan slott, sevärdheter och fornlämningar.

Mer om Arvsfonden
Arvsfondens målgrupper är barn, ungdomar upp till 25 år och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Arvsfonden har tre kriterier som ska uppfyllas i alla lokalstödsprojekt: Målgruppen ska vara delaktiga i projektet från start till slut, verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande och det ska finnas en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter att projektet har avslutats. Förutom de övergripande kraven måste verksamheter som får stöd ur Arvsfonden vila på demokratisk grund.

För mer information om destinationen Sigtuna, vänligen kontakta:

Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna
0739-44 34 21
anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

För mer information om Sigtuna Bike Arena, vänligen kontakta:

Fredrik Jonson, ordförande Sigtuna Sports Club
070-216 59 89
fredrik.jonson@sigtunasportsclub.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se