2019-11-08 07:00Pressmeddelande

Lokalt samverkansprojekt löser kockbristen

null

Den svenska besöksnäringen skriker efter arbetskraft och störst är bristen på kockar. Det framgår i rapporter från Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination och här märks kockbristen tydligt. Den 18 november startar därför en kockutbildning i ett gemensamt projekt mellan Sigtunas hotellnätverk och Arbetsförmedlingen. Målet är att få ut 16 utbildade kockar och serveringspersonal under augusti 2020.

Destination Sigtuna driver sedan många år ett hotellnätverk med syftet att tillsammans arbeta med frågor som gör det enkelt för näringslivet inom besöksnäringen att utvecklas. Kockbristen och svårigheten i att rekrytera utbildade kockar leder till stora kompetensutmaningar inom hotellnätverket.

- Hotellnäringen är stark i Sigtuna med nästan 1 miljon gästnätter per år. Vår destination är känd för hotellens förstklassiga service och prisbelönta restauranger. Vi som destinationsbolag kan genom att skapa ett samverkansprojekt mellan hotellen och Arbetsförmedlingen, hitta en långsiktig lösning för fortsatt rekrytering av personal till anläggningarna, säger Anna Lakmaker, vd för Destination Sigtuna.

Samtalen mellan de 8 hotell som ingår i projektet och Arbetsförmedlingen påbörjades redan i våras. Under hösten har projektet konkretiserats och en rekryteringsutbildning har skapats utifrån hotellens unika behov.

- Kandidater som ingår i projektet är långtidsarbetslösa vilket innebär att de som är över 26 år varit arbetssökande i över ett år och de som är yngre än 26, under minst tre månader. Vi är så glada att kunna erbjuda dem den här chansen, säger Christina Delryd Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna skapa rekryteringsutbildningar är att de berörda arbetsgivarna medverkar aktivt i planering och genomförandet av utbildningen. Hotellnätverket har både varit med och påverkat innehållet i kockutbildningen och urvalet av deltagare.

- Det är så viktigt att vi från arbetslivet engagerar oss i kompetensförsörjningen för vår bransch. Vi behöver både berätta vad som krävs för att bli anställningsbar men även vilken inspirerande bransch det är att börja sitt arbetsliv i,säger Lotta Giesenfeld Boman, VD på Sigtunahöjden.

De 8 hotell som ingår i samverkansprojektet är 1909 Sigtuna Stadshotell, Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Steningevik, Clarion Hotel Arlanda Airport, First Hotel Arlanda och Stora Brännbo Konferens och Hotell.

Kockbristen - ett växande nationellt problem
Ingen vet exakt hur många kockar som saknas i Sverige men enligt en rapport som Tillväxtverket gjorde år 2014 behövs ytterligare 5500 kockar fram till år 2023. Arbetsförmedlingens prognos över framtidens jobb från februari 2019 visar att bristindex för kockar är 4,80 av 5 möjliga.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se