2021-11-22 13:46Pressmeddelande

Jubileum när Frukostklubben bjöd in till sitt 300:e möte

Panelsamtal med Claudia Olsson (Stellar Capacity), Sverker Lindbo (Ocado Ltd), Martin Creydt, (Pandox), Julian Stubbs (Up There Everywhere), Christian von Essen (Heja Framtiden) och Erik Olkiewicz (hypnotisör).Panelsamtal med Claudia Olsson (Stellar Capacity), Sverker Lindbo (Ocado Ltd), Martin Creydt, (Pandox), Julian Stubbs (Up There Everywhere), Christian von Essen (Heja Framtiden) och Erik Olkiewicz (hypnotisör).

Jubileum när Frukostklubben bjöd in till sitt 300:e möte

 

I 30 år har Destinations Sigtuna drivit affärsnätverket Frukostklubben som firade sitt 300:e möte i fredags morse den 19 november. Jubileumsmötet bjöd utöver frukost in till att lyssna på talaren Claudia Olsson, grundare av Stellar Capacity och Swedish for Professionals- utnämnd till Young Global Leader av the World Economic Forum samt tidigare talare i ett panelsamtal om framtiden.

 

Runt 200 näringsidkare från olika branscher och föreningar tillsammans med kommunföreträdare är medlemmar i affärsnätverket Frukostklubben som samlas en gång i månaden för att äta frukost tillsammans, nätverka och lyssna på en inspirerande föreläsare någonstans i Sigtuna. En tradition som Destination Sigtuna stått värd för vid snart 300 tillfällen från starten 1992.

Frukostklubben har gästats av allt från koncernchefer till konstnärer, lokala näringslivsrepresentanter och sportprofiler som inspirerat och delat med sig av sina vitt skilda erfarenheter och perspektiv i tidig morgonstund och denna morgon var inget undantag.

Den 300:e talaren Claudia Olsson delade med sig av sina tankar, erfarenheter, forskning och råd kring Globalization 4.0 och om den fjärde industriella revolutionen där tekniken och människorna integreras på ett helt nytt sätt. En värld där vi kan ladda upp våra hjärnor online och där vi helt måste omvärdera våra gränser, bygga en ny global arkitektur, hitta nya sätt att förhålla oss till varandra både hemma, på jobbet och internationellt. Claudia visar på en framtid där bioteknik kan komma att bli den nya IT-industrin, där bio-hacking möjliggör införandet av nya egenskaper i organismer och t.ex. självlysande träd i stadsparken blir till en reell verklighet.

- Världen är redan sammankopplad, internationella talanger rör sig över gränserna världen över redan nu. Vi måste både förstå och förbereda oss för vilka färdigheter som behöver odlas framåt, säger Claudia.

Avslutningsvis fick Claudia sällskap av Sverker Lindbo (Ocado Ltd), Martin Creydt, (Pandox), Julian Stubbs (Up There Everywhere), Christian von Essen (Heja Framtiden) och Erik Olkiewicz (Hypnotisör) i ett kortare panelsamtal för att ge sin syn på hur framtiden inom sina respektive områden ser ut om 30 år.

Inom varudistribution spåddes ett mer automatiserat arbetssätt som möjliggör uppfyllandet av individuella behov i mycket större utsträckning, till exempel att kunna beställa varor från en specifik bonde eller varför inte genetiskt modifierad mat anpassad på individnivå? Andra reflektioner var hur vi bättre skulle kunna nyttja marken för att utvinna solenergi samt tankar kring hur bio- och gendata kan bidra till ett alltmer förebyggande förhållningssätt till hur vi lever och äter generellt. Avslutningsvis kunde alla instämma i Claudia Olssons uppmaning om att vi måste vara modiga - vi måste tänka nytt, tänka om, tänka framåt. Något som Frukostklubben planerar att fortsätta göra i många år framöver.

- Vi har inspirerats, minglat och lyssnat på intressanta talare i 30 års tid. Det är helt fantastiskt vilken uppslutning vi haft och fortfarande har i vårt affärsnätverk, säger Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna. Vi befinner oss i en av Sveriges mest expansiva regioner. Det finns ett stort engagemang och en stark företagaranda i vår destination och vi ser nätverkande och samarbete som vårt viktigaste konkurrensmedel. Frukostklubben är en viktig och sammanhållande del i det, avslutar Lakmaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se