2020-11-02 14:11Pressmeddelande

Hållbar mat i fokus under årets Gröna November

null

Trots rådande pandemi är det fullt fokus på hållbarhet i Sigtuna där Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar finns. Gröna November är en månadslång kampanj där medlemmarna inom nätverket Hållbar Destination visar upp delar av sitt miljö- och hållbarhetsarbete. I år ligger fokus på klimatsmart mat och syftet med kampanjen är att sprida kunskap och inspirera fler att tänka hållbart. Guiden Smaka på Sigtuna, Svinngoda-receptfilmer och Hållbara torsdagskvällar är några av de aktiviteter som lanseras under Gröna November

 -Sigtuna är en välbesökt matdestination och matsvinn är en viktig fråga inom Hållbar Destination. Trots att våra medlemmar är mycket hårt drabbade av pandemin fortsätter de att med fullt fokus driva hållbarhetsfrågor för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Alla hotell- och mötesanläggningar inom nätverket har sin unika matfilosofi men med den gemensamma nämnaren att ständigt sträva efter att skapa fantastisk mat utifrån ett hållbart perspektiv, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

Smaka på Sigtuna – Mat-smarta restauranger och fina erbjudanden
I guiden Smaka på Sigtuna kan man läsa om hur restaurangerna inom Hållbar Destination arbetar för att säkerställa att matlagningen sker på ett hållbart sätt. Förutom en närmare presentation av restaurangerna innehåller även Smaka på Sigtuna flera fina erbjudanden för såväl privata som konfererande gäster.

Ladda ner Smaka på Sigtuna här: https://hallbardestination.se/nyheter/smaka-pa-sigtuna/

SvinnGott – Kulinariska recept lagade med gott samvete
En viktig del inom Hållbar Destination är att inspirera fler att tänka i mer klimatsmarta banor. I receptsamlingen SvinnGott finns nätverkets bästa tips på hur man kan skapa nya fantastiska rätter genom att ta tillvara på överblivna råvaror och matrester. Nytt för i år är att man nu även kan titta på när nätverkets duktiga kockar tillagar sina Svinngoda recept.

Klicka på länken och titta på när våra duktiga kockar tillagar de Svinngoda recepten: https://hallbardestination.se/nyheter/svinngott-njut-av-god-mat-med-gott-samvetet/

Receptsamlingen SvinnGott finns även att ladda ner som pdf här: https://hallbardestination.se/wp-content/uploads/2019/09/Svinn-gott-receptsamling_webb-komprimerad-2.pdf

 

 

Hållbara torsdagskvällar på Sigtunahöjden - Medlemsaktivitet
Sigtunahöjden, medlem i Hållbar Destination, bjuder under november in till tre torsdagskvällar för att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Fokus kommer att ligga på hållbarhet, kreativitet och avkoppling. Alla torsdagskvällar innehåller aktivitet & inspiration, soppa & hembakat bröd, fina erbjudanden i Gröna hörnan-butiken och en hållbar goodiebag.

Torsdagsteman:

  • 12/11 Må bra, kropp och själ, allt hänger ihop! - I samarbete med Sigtunahöjdens Spa
  • 19/11 Let's stick together - mode, garn & läder
  • 26/11 Återbruk, nytt och nött och gott med Bahrmans Bod, Augusta och Mamsellen från
    Stora gatan i Sigtuna. (Samtliga event är Corona-anpassade och har en maxgräns på 50 personer).

Anmäl dig här: https://sigtunahojden.bookingportal.net/booking/seating/1?HotelCode=SH&ArrivalDate=2020-11-01&LengthOfStay=29&RoomCounts=2,0,0,0,0,0&BookingFlow=1&RateCode=

 

 

Fokus framåt
Under perioden 2019 – 2021 driver Hållbar Destination frågor utifrån fyra fokusområden: Minskad plastanvändning, minskat matsvinn, hållbara transporter och förnyelsebar energi. Under 2021 kommer nätverket jobba med aktiviteter inom hållbara transporter. Man kommer bl.a. titta på att börja använda el-cyklar som personaltransportmedel och förnya och uppdatera nätverkets laddstolpar. Man kommer också undersöka hur nätverket kan bidra till att säkerställa mer hållbara transporter i leverantörsledet genom att exempelvis skapa fler möjligheter för samkörning.

 

 

Vad är Hållbar Destination?
Hållbar Destination är Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Nätverket startade 2009 och drivs av Destination Sigtuna och i samarbetet ingår 1909 Sigtuna Stadshotell, Clarion Hotel Arlanda Airport, Hotell Kristina, Kämpasten, Radisson Blu Airport Terminal Hotel & Radisson Blu Arlandia Hotel, Rosersbergs Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen, Stora Brännbo Konferens och Hotell och Scandinavian Service Partner.

Syftet med nätverket är att samla gemensam kompetens för att inspirera och driva frågor för en hållbar utveckling och minskad klimat- och miljöpåverkan. En bärande del i arbetet är att beräkna och kompensera för nätverkets klimatpåverkan. Mätningarna sammanfattas i en årlig klimatrapport och genom rapporten har nätverkets anläggningar fått ökad kunskap om sina individuella utsläpp. Något som gjort det möjligt att påverka dem, både genom interna insatser och påtryckningar i leverantörsledet.

Under åren har Hållbar Destination drivit många framgångsrika miljö- och hållbarhetsinitiativ. 2011 vann samarbetet Ecologistic Award för sitt betydande miljöarbete kring Arlandaområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp 100 mest hållbara destinationer. 2018 tog Hållbar Destination ett krafttag för miljön och fattade beslutet om att bli en plastfri destination år 2020. Just nu driver Hållbar Destination frågor utifrån fyra fokusområden: Minskad plastanvändning, minskat matsvinn, hållbara transporter och förnyelsebar energi.

För mer information, vänligen kontakta,

Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna
0739-44 34 21anna.lakmaker@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se