2019-10-28 07:20Pressmeddelande

Hållbar Destination klimatkompenserar 93 120kr till förnyelsebart biobränsle

null

För sjätte året i rad har de hotell- och konferensanläggningar som ingår i Hållbar Destination, Sigtunas hålbarhetsnätverk, minskat sin totala klimatpåverkan. Det visar en klimatrapport för 2018 som hållbarhetsföretaget U&We genomfört på uppdrag av Destination Sigtuna. Nätverket klimatkompenserar för sina C02-utsläpp genom att konvertera dem till en konkret summa. I år uppgår den till 93 120kr och går till Fly Green Fund som arbetar med att ta fram förnyelsebart biobränsle för flyg.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom biobränsle.

-Vår destination är stolta innehavare av Arlanda, Sveriges största flygplats och flyget är en stor del av näringslivsutvecklingen i Sigtuna. Att kunna stötta och uppmärksamma ett initiativ som Fly Green Fund, känns väldigt viktigt, säger Anna Lakmaker, vd för Destination Sigtuna.

Målet med Fly Green Fund är att kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Biobränslet som köps in genom bidrag från företag och privatpersoner, ger en betydligt mer direkt klimateffekt än att klimatkompensera eftersom reduktionen innebär att utsläppen minskar hos källan (flyget). Till skillnad från kompensationen blir det en investering i flygets omställning.

-Hållbar Destinations donation innebära att vi kan köpa ca 3,6 ton hållbart biojetbränsle. Det leder till en koldioxidreduktion på ca 8,4 ton CO2. Pengarna går dessutom till marknadsutveckling för att driva på efterfrågan av biojetbränsle samt till forskning och utveckling för att få igång nordisk produktion av biojetbränsle, säger David Hild, vd för Fly Green Fund.

Fly Green Fund
Fly Green Funds vision är att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden. Av pengarna som kommer in via donationer från företags- och privatkunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till marknadsutveckling samt att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Hållbar Destination
Under 2009 inleddes ett samarbete mellan hotell- och konferensanläggningar i Sigtuna kommun för att beräkna sin klimatpåverkan och upprätta en handlingsplan för att minska klimatpåverkan. Sigtuna kommun blev därmed den första destination i Sverige som upprättade ett gemensamt klimatarbete.

De hotell- och konferensanläggningar som ingår i hållbarhetsnätverket under 2018 som har bidraget till Fly Green Fund är Stora Brännbo, Sigtunahöjden, Hotell Kristina, Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Radisson Blu Arlandia, Rosersbergs Slottshotell, Sigtunastiftelsen, Kämpasten, Arlanda Hotellby, Park Airport Hotell, Sigtuna Stadshotell, samt Clarion Arlanda.

Läs mer om Fly Green Fund här. http://www.flygreenfund.se/

Läs mer om Hållbar Destinations klimatrapport här http://hallbardestination.se/fakta-och-material/

För mer information om Destination Sigtuna, vänligen kontakta,

Anna Lakmaker, vd
0739-44 34 21
anna.lakmaker@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se