2019-06-05 12:17Pressmeddelande

Grönt ljus för Sigtuna Litteraturfestival 2020

null

Idag blev det klart att Sigtuna Litteraturfestival kommer att genomföras den 9 maj år 2020. Det positiva beslutet fattades av en enig styrelse och det blir den sjunde upplagan av den omtyckta festivalen. Nu påbörjas arbetet med att vidareutveckla och utforma festivalens program och innehåll inför 2020, parallellt med att knyta samarbetspartners och sponsorer till projektet.

-Sigtuna Litterturfestival är en viktig kulturbärare i vår destination och det känns så roligt att vi nu fått klartecken att genomföra evenemanget under 2020. Målet med festivalen är precis som sedan starten år 2011, att locka till läsglädje hos en bred publik med Sigtuna stad som arena för spännande möten och samtal, säger Anna Lakmaker, vd, Destination Sigtuna.

Ända sedan starten år 2011 har Sigtuna Litteraturfestival stått för hög kvalité. 2018 uppdaterades formatet och festivalen fokuserades till en dag med ett luftigt program som gav gott om utrymme att njuta av Sigtunas unika atmosfär mellan de intressanta programpunkterna.

-Vi behåller det lyckade formatet från 2018 och fortsätter arbetet med att vidareutveckla Sigtuna Litteraturfestival som ett öppet och inkluderande evenemang med låga trösklar som passar många olika typer av läsare och där alla känner sig välkomna, säger Maria Martin, projektledare för Sigtuna Litteraturfestival.

Sigtuna Litteraturfestival har sedan starten 2011 bjudit in till en läsfest med ordets kraft i centrum. Senast deltog bl a Marie-Louise Ekman, Lena Andersson, Mikael Niemi, Jan Guillou, Martina Haag, Bea Uusma, Sara Lövestam, Amelia Adamo, Per Schlingmann, Uje Brandelius, Kristina Appelqvist, Pascal Engman, Pija Lindenbaum, Anna Laestadius Larsson, Anders Roslund och Linda Skugge m fl.

För mer information, kontakta:
Anna Lakmaker, vd, Destination Sigtuna AB, mobil: 073-944 34 21,
e-post:anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

Maria Martin, projektledare, Sigtuna Litteraturfestival, mobil: 0760 80 56 35
e-post: maria.martin@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se