2014-05-21 07:05Pressmeddelande

Green Tourism Camp i Sigtuna efterlyser fler ledare i samtalet om hållbarhet

null

Hållbarhetsfrågorna måste in i de visioner, strategier och affärsplaner vi använder för att utveckla våra destinationer. Först då kan turistnäringen göra skillnad. Deltagarna i konferensen Green Tourism Camp uppmanar till större engagemang och utmanar branschens ledare och beslutsfattare att delta i samtalet för att driva på en hållbar turismutveckling, till nytta för en växande näring.

För andra året i rad har ”icke-konferensen” Green Tourism Camp Scandinavia genomförts i Sigtuna på temat turism och hållbar utveckling. Under två fullspäckade dagar delade de drygt 30 deltagarna med sig av sina frågeställningar och sin kunskap. Deltagare kom från England, Belgien, Österrike, Tyskland och Sverige – från Skåne, Gotland, Uppsala, Göteborg, Stockholm till Swedish Lapland fanns representerat på plats.  

På agendan – som skapas helt utifrån deltagarnas egna frågeställningar – stod till slut närmare 20 olika seminarier som alla på olika sätt utgick från den gängse definitionen av hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social). Några programpunkter var bland annat: Vad är dålig turism? Hur mäter man hållbarhet? Vad är ett grönt möte? Hur väcker man gästens engagemang i frågan? Hur kommunicerar man sitt hållbarhetsarbete? Hur kan man implementera hållbarhet som ett strategiskt verktyg i affärsplanen? Hur ser ungas relation ut till turism och hållbarhet? Och hur kan vi använda samverkan som ett effektivt verktyg för att säkerställa en hållbar utveckling?

I en avslutande session konstaterade deltagarna att beslutsfattare inom besöksnäringen behöver mer kunskap i hållbarhetsfrågor, på såväl internationell och nationell nivå som på destinationerna och de enskilda turistmålen. Med en växande näring följer ett ökat ansvar för klimat och miljö, men också en stor möjlighet i att stärka den gemensamma attraktionskraften. Det är ett ansvar som alla måste ta, och Sverige har chansen att gå i bräschen för hållbar turism. Det har vi inte råd att missa. Hållbarhet får därför inte bli en parallell nischfråga, utan måste bli en integrerad del av affärsutvecklingen och den dagliga verksamheten.

Eftersom svensk destinationsutveckling i stor utsträckning är finansierad av offentliga medel måste även statliga myndigheter och verk i hög grad vara delaktiga i utvecklingen av nya visioner och strategier. En hållbar utveckling kräver kunskapsutbyte, aktivt deltagande och en vilja till förändring. Med engagemang, nyfikenhet och öppenhet kan ett positivt paradigmskifte äga rum, till gagn för svensk turism.

Deltagarna på Green Tourism Camp utmanar nu branschens ledare och beslutsfattare att fördjupa sina kunskaper och bjuder in till ett aktivt deltagande vid GTC i Sigtuna 2015.

Anders Esselin, Man & Nature

Andreas Olsen, Hotell Kristina

Björn Arvidsson, RazorMind

Brita Moosemann, Yield for profit

Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna

Catarina Wallentin, Gotland Convention Bureau

Christian von Essen, Travel Report and CityXpress

Christine Fuchs, the Social Fox

Cinzia Paulsen, Konferens & Event, SF Bio AB

Dan Jonasson, Sustainability expert Kiruna in Swedish Lapland

Dennis Zalamans, Södertörns Högskola

Gustaf Onn, Södertörns Högskola

Hanna Bergendahl, Sigtuna Meetings

Henrik von Arnold, Stockholm Convention Bureau

Inge Huijbrechts, Carlson Rezidor Hotel Group

Jan Peter Bergkvist, Sleep Well

Jens Johansson, U&We

Jeppe Klockaresson, Fair Travel

Jonas Norén, SF Bio AB

Katarina Torstenson, Göteborg & Co.

Kym McWhinnie, Royal Collage of Physicians

Lotta Boman, Sigtuna Meetings

Louise Gustafsson, Carlson Rezidor Hotel Group

Maria Tullberg, Radisson Blu Arlandia Hotel och Radisson Blu SkyCity Hotel

Marie Häggström, Stockholm Convention Bureau

Patrik Dyrendahl, SF Bio AB och GMIC Sweden

Simon Strandvik, Greentime AB

Sofie Blomgren, Destination Uppsala

Sofie Broomé, Event in Skåne

Wolf-Thomas Karl, Agentur Karl & Karl

Ywonne Glimeld, student Hållbar Turism, Akademi Båstad

Åsa Markén, Swedavia Swedish Airports

Fakta

En BarCamp är en icke-konferens där varken talare, programpunkter eller seminarier är förutbestämda. Istället är det engagemanget från de medverkande som formar innehållet. Alla deltar på lika villkor i samtal och diskussioner. Här delar man generöst med sig av kunskaper och erfarenheter. Agendan beslutas på plats utifrån gemensamma frågeställningar.

Green Tourism Camp Scandinavia 2014 arrangerades av Destination Sigtuna AB tillsammans med Yield for Profit och Karl & Karl med stöd av GMIC Sweden, på Hotell Kristina i Sigtuna. För mer information, sammanställning av diskussionerna och listan över deltagare, se hemsidan www.green-tourism-camp.com

För mer information kontakta Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna, mobil 0709906973, mail: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se.Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se