2017-03-14 13:00Pressmeddelande

​Göte och Margita Rydh är årets nya Sigtuna-ambassadörer

null

För sina långa livsgärningar belönas nu Göte och Margita Rydh med hederstiteln Sigtuna-ambassadörer i Stieg Gunnerfeldts anda. Göte Rydh drev under 40 år Sveriges minsta bensinstation i Sigtuna stad, och tillsammans har paret genom åren renoverat, vårdat och byggt upp kulturhistoriska byggnader, maskiner och verktyg i sitt hem nära Erikssund i Sigtuna.

Så här lyder juryns motivering:

”Göte Rydh är en genuin Sigtunabo med ett starkt historieintresse och som mackägare en person med en sann känsla för service. I hans värld är inget omöjligt bara mer eller mindre svårt. Problem är till för att lösas. Göte har med sin känsla för gamla ting räddat många byggnader, maskiner och verktyg till eftervärlden. För denna sin gärning med stor hjälp av sin hustru Margita tilldelas Göte Rydh utmärkelsen Sigtuna-ambassadör i Stieg Gunnerfeldts anda.”

UtmärkelsenSigtuna-ambassadör i Stieg Gunnerfeldts anda,som nu delas ut för andra gången, var en gåva från Sigtuna kommun till Stig Gunnerfeldt i samband med att Stieg avgick som styrelseordförande i Destination Sigtuna AB i april 2015 då han varit engagerad i utveckling av kommunen under ett helt yrkesverksamt liv. Syftet med utmärkelsen är att lyfta människor som – likt Stieg, bor och verkar i Sigtuna kommun och som genom handlingar på ett kreativt och visionärt sätt gett Sigtuna uppmärksamhet och därigenom satt Sigtuna på kartan. Juryn består av Destination Sigtunas styrelse och Stieg Gunnerfeldt.

Priset består av ett diplom, ett års hedersmedlemskap i Frukostklubben och en check på 5 000 kr.

BAKGRUND SIGTUNA-AMBASSADÖR I STIEG GUNNERFELDTS ANDA:
Stieg Gunnerfeldt har under ett helt yrkesliv generöst och på ett visionärt och osjälviskt sätt bidragit till Sigtunas utveckling. Stieg har, tryggt förankrad i Sigtunas unika historia, fantastiska läge och förmåga till samarbete, varit en viktig del i att finna nya kreativa lösningar och i att bygga destinationen på ett sätt som gör att den ligger i framkant och finner vägar att möta framtidens utmaningar. Visionär, orädd, inspirerande, samarbetsinriktad och en stark kärlek till kommunen utmärker Stieg Gunnerfeldt och hans livsgärning. 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se