2007-03-26 11:32Pressmeddelande

Fyra prestigefyllda möten till Sigtuna och Arlanda 2007

Nu står det även klart att Friluftsfrämjandets riksstämma 2009 sker i Sigtuna. Riksinternatet Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, står värd för stämman på 350 deltagare. Under de senaste två åren har intresset för Sigtuna och Arlanda som mötesplats vuxit stort. Den 13-15 juni 2007 möts 500 delegater från Europarådets 46 medlemsländer på Sigtunas småskaliga konferensanläggningar för att avsluta med ett större möte på Arlanda Conference & Business Center, navet i Congress Arlanda. Sigtuna Turism samordnar logistik och aktiviteter under konferensen. – Vi är väldigt stolta över att få välkomna ett sådant här prestigefyllt möte, säger Camilla Zedendahl, vd på Sigtuna Turism. Självklart är vi motiverade att göra ett bra jobb eftersom Sverige kan väntas få fler möten under ordförandeskapet av Europarådet 2008, samt under ordförandeskapet av EU 2009. Den 23-25 september välkomnar Stockholm-Arlanda Flygplats flygplatskongressen Routes 2007 då 600 flygplatser och 300 flygbolag möts. I oktober står nätverket Congress Arlanda värd för FörTurs Turistbyrådag och mötet kring destinationsutveckling. – Vi gläder oss över att få dessa för svensk turistnäring så viktiga möten till Stockholmsområdet efter nästan 10 år i Göteborg, säger Camilla Zedendahl. Fakta om mötesindustrin i Sigtuna kommun: Sigtuna kommun, med sina ca 37 000 invånare ligger fyra i Sverige vad avser hotellövernattningar. För att stärka mötesindustrin samarbetar hotell- och konferensnäringen runt kommunens två starka möteskluster – Sigtuna och Arlanda – i nätverken Konferens Sigtuna och Congress Arlanda. Här finns ett samlat utbud om 3 000 bäddar, klassificerade från tre till fem stjärnor, samt ett stort antal möteslokaler, varav den största rymmer 700 personer sittande och 1 000 minglande. För mer information kontakta: Camilla Zedendahl, vd Sigtuna Turism, mobil: 0709-906973, tel: 08-594 806 50, e-post: camilla.zedendahl@sigtuna.se För publiceringsfria bilder kontakta: Sofia Hiller, Sigtuna Turism, mobil: 073-640 16 20, tel: 08-594 806 50, e-post: sofia.hiller@sigtuna.se http://www.sigtunaturism.se, http://www.congressarlanda.se, http://www.konferenssigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se