2016-02-18 16:30Pressmeddelande

Fredrik Jonson först att utses till hederstiteln Sigtuna-ambassadör

null

För sitt modiga och visionära driv belönas nu Sigtunabon Fredrik Jonson med hederstiteln Sigtuna-ambassadör i Stieg Gunnerfelts anda. Fredrik står bakom kommunens första skidbacke och världens största pärlplatta på Arlanda.

- Fredrik Jonson är modig, visionär och orädd. Och han är väldigt mån om att Sigtuna kommun ska vara en bra plats att bo på. Han får folk med sig – stora som små, och lyckas skapa samverkan för att förvandla idéer till verklighet, säger Björn Jonzon, styrelseordförande i Destination Sigtuna.

Fredrik Jonson är en av de drivande bakom skapandet av Sigtunas egen skidbacke (2013), Humbacken, och är mannen bakom idén om att elever tillsammans skulle slå världsrekord i pärlplatta. Idag finns den 40 kvm stora pärlplattan på Arlanda till allmän beskådan. Under söndagens Vikingaränn bjöd han även in allmänheten att engagera sig genom att bygga islyktor längs strandkanten.

Utmärkelsen Sigtuna-ambassadören i Stieg Gunnerfelts anda, som nu delas ut för först gången, är en gåva från Sigtuna kommun till Stig Gunnerfelt i samband med att Stieg avgick som styrelseordförande i Destination Sigtuna AB i april 2015 då han varit engagerad i utveckling av kommunen under ett helt yrkesverksamt liv. Syftet med utmärkelsen är att lyfta människor som – likt Stieg, bor och verkar i Sigtuna kommun och som genom handlingar på ett kreativt och visionärt sätt gett Sigtuna uppmärksamhet och därigenom satt Sigtuna på kartan. Juryn består av Destination Sigtunas styrelse och Stieg Gunnerfelt.

Priset består av ett diplom, visitkort med titeln, ett års hedersmedlemskap i Frukostklubben och en check på 5 000 kr.

BAKGRUND SIGTUNA-AMBASSADÖR - I STIEG GUNNERFELDTS ANDA

Stieg Gunnerfeldt har under ett helt yrkesliv generöst och på ett visionärt och osjälviskt sätt bidragit till Sigtunas utveckling. Stieg har, tryggt förankrad i Sigtunas unika historia, fantastiska läge och förmåga till samarbete, varit en viktig del i att finna nya kreativa lösningar och i att bygga destinationen på ett sätt som gör att den ligger i framkant och tillsammans finner vägar att möta framtidens utmaningar. Visionär, orädd, inspirerande, samarbetsinriktad och en stark kärlek till kommunen utmärker Stieg Gunnerfeldt och hans livsgärning. 


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se