2014-07-09 10:08Pressmeddelande

Främlingsfientlighet het fråga under Sigtuna Litteraturfestival

null

Med över 80 programpunkter bjuder Sigtuna Litteraturfestival 23-24 augusti in till en läsfest med Sigtuna stad som arena. Utöver huvudtemat Ordets kraft ligger fokus även på högaktuella frågor såsom främlingsfientlighet, utanförskap och demokrati med Per Svensson, Ola Larsmo, Majgull Axelsson, Ola Wong, Johan von Schreeb, Sigtunas fristadsförfattare Ragip Zarakolu och Zinat Pirzadeh som medverkande.  

I år är det exakt 75 år sedan studenterna i Lund röstade igenom en resolution i protest mot att ett tiotal tyska judiska läkare eventuellt skulle få möjlighet att leva och arbeta i Sverige. Även vid Uppsala universitet drabbade studenterna samman i en våldsam offentlig debatt kring samma fråga. Flyktingmotståndarna vann en stor seger, vilket skulle komma att sätta sin prägel på den svenska flyktingpolitiken.

Under Sigtuna Litteraturfestival samtalar bl a Per Svensson och Ola Larsmo, författarna till två böcker som behandlar Uppsalas och Lunds bruna historia. I boken Vasakärven och järnröret följer Per Svensson den bruna skuggan från 1930-talets män fram till det gäng studenter som på 1990-talet träffades på Lunds universitet och så småningom tog makten i Sverigedemokraterna. Ola Larsmo har skrivit den historiska essäboken Djävulssonaten där han ger nycklar till den svenska rasismen och tar sin utgångspunkt i uppsalastudenternas debatt den 17 februari 1939.

Exempel på några programpunkter:

·  Per Svensson i samtal med Ola Larsmo om Vasakärven och järnröret -Svensk rasism och främlingsfientlighet förr och nu.  

·  Majgull Axelsson och Anna Höglund i ett samtal om identitet, utanförskap och längtan efter att höra till.

·  Sigtunas fristadsförfattare Ragip Zarakolu om att skriva om förbjudna ämnen.

·  Lasse Berg i samtal med Johan von Schreeb om läget i världen idag, om politik, makt, bistånd och vikten av personligt ställningstagande.

·  Sara Lövestam och Christoffer Carlsson intervjuar varandra på temat Människor i marginalen.

·  Gunnar Ardelius, Göran Greider, Caroline Krook, Zinat Pirzadeh, Per Svensson och Ted Hesselbom i kulturpolitisk debatt på temat Kulturens roll för samhällsutvecklingen.

· Ola Wong i samtal med Hanna Sahlberg om den nya supermakten Kina.

·  Dessutom enskilda författarmöten med Richard FordErlend Loe, Josefine Klougart, Sirpa Kähkönen, Ingvar Carlsson, Beata Arnborg, Svante Axelsson, Jens Odlander, Owe Wikström, Johan Heltne, Niklas Rådström, Kristoffer Leandoer, Bella Linde & Lena Granefelt m fl.


Nytt för i år är en satsning på ett barn- och ungdomsprogram med Barnboksakademien, Berättarministeriet, högaktuella ungdomsförfattare och ett lokalt samarbete med skolorna. Dessutom blir det sagoläsning på olika språk, Muminteater, skrivarworkshop, tipspromenader, utställningar, boktipshörna och bokpyssel.

Se hela programmet på: sigtunalitteraturfestival.se

Följ festivalen på: facebook.com/sigtunalitt  Twitter: #Sigtunalitt

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna AB, mobil: 0709-90 69 73, e-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Sofia Hiller, pressansvarig, mobil: 073-640 16 20, e-post: sofia.hiller@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se