2015-08-05 12:19Pressmeddelande

Fler ledare efterlyses när turism och hållbarhet ska diskuteras

null

För tredje året Sigtuna & GMIC Sweden bjuder in till BarCamp 2015 om hållbarhet inom turism, möten och events.

Sedan 2013 har Destination Sigtuna i samverkan med GMIC Sweden arrangerat en BarCamp om hållbarhet inom turism, möten och events – Green Tourism Camp Scandinavia. Initiativet kom efter att företrädare för Destination Sigtuna fått skypa in till en BarCamp i Tyskland och här dela med sig av skandinaviska erfarenheter.

Turismnäringen växer. Och med tillväxt följer ett särskilt ansvar att tillse att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Detta är både en skyldighet och en möjlighet för turistnäringen att agera som en förebild.

- Vi kände genast att denna nya mötesform måste vi ta till Sverige. Det behövdes ett forum där turistnäringen kan dela kunskap och och erfarenheter för att inspirera varandra att ta nya steg, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna och nytillträdd ordförande i GMIC Sweden.

Och vad är en BarCamp? Det är en typ av ”icke-konferens” där deltagarna ställer frågorna och tillsammans skapar agendan. Resultatet blir ett fantastiskt engagemang från var och en närvarande, generös kunskapsdelning och nätverkande på hög nivå.

Den 24-25 september samlas turismnäringen på Hotell Kristina i Sigtuna stad på en BarCamp för tredje gången. I tidigare års samtal har bland andra Gunhild Stordalen, Stordalen Foundation och Inge Huijbrechts, från Carlson Rezidor Hotel Group deltagit. 

- Ett resultat från förra året var ett gemensamt statement där mötet efterlyste fler ledare i samtalet om hållbarhet. Nu välkomnas dessa ledare in i samtalet, avslutar Camilla Zedendahl.

Läs mer här

Mötet planeras runt deltagarnas frågor och bygger vidare på tidigare års diskussioner. 

Läs mer här här.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se