2022-12-22 13:00Pressmeddelande

Enig styrelse vill att kommunen tar över Destination Sigtuna

Under tisdagen 20 december beslutade styrelsen för Destination Sigtuna att låta Sigtuna kommun ta ställning till ett övertagande av aktiebolaget.

En enig styrelse vill även se att kommunens näringslivschef Annika Bröms tar över vd-rollen.

 

Styrelsen för Destination Sigtuna vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att göra Sigtuna kommun till en än mer attraktiv destination för besökare från hela världen samt att stärka det lokala näringslivet.

Pandemiåren synliggjorde dessutom ett behov av utveckling och nya arbetssätt.
För att möjliggöra en nödvändig förflyttning krävs en omorganisation.

 

-De mycket framgångsrika exemplen från Uppsala och Västerås, som i relativ närtid gjort samma omorganisation, visar på potentialen i förändringen. Jag är övertygad om att det vi vill genomföra kommer betyda mycket för kommunens besöksnäring framöver, säger Destination Sigtunas ordförande Björn Jonzon.

 

Destination Sigtunas huvudägare är idag Sigtuna kommun med 47 procent av aktiekapitalet, och förslaget är alltså att kommunen övertar samtliga aktier i bolaget - som därmed skulle bli ett helägt kommunalt aktiebolag.

 

-Sigtuna kommun behöver såklart ta politiska beslut kring detta, men jag tycker att den här utvecklingen låter spännande och har potential att bli mycket bra. Kommunens näringslivsenhet ligger väldigt nära delar av Destinationsbolagets uppdrag och det har funnits tillfällen där ansvarsfördelning inte varit helt klar. Detta skulle vi undvika med den nya organisationen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Styrelsen för Destination Sigtuna har varit i kontakt med Annika Bröms, Sigtuna kommuns näringslivschef, som ställer sig positiv till att även överta rollen som vd för destinationsbolaget. 
Nuvarande vd Annica Jansson lämnar bolaget vid årsskiftet.

 

 

Björn Jonzon, ordförande

 

Olov Holst, styrelseledamot


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se