2013-02-26 11:28Pressmeddelande

Destination Sigtuna ny medlem i GMIC Sweden

null

Nu tar samarbetet för en hållbar destination i Sigtuna ytterligare ett steg framåt och blir medlem i Green Meeting Industry Council, GMIC. Genom att gå med i GMIC ser Destination Sigtuna en möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegorna inom besöksnäringen. 


Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. I det unika samarbetet arbetar Sigtunas hotell- och konferensanläggningar och Stockholm Arlanda Airport.

-Vi är mycket glada att välkomna Destination Sigtuna, som är en av Sveriges mest hållbara destinationer, som ny medlem till GMIC Sweden. Genom deras seriösa och långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor tillförs ny kunskap och erfarenhet till våra medlemmar, säger Patrik Dyrendahl, ordförande i Green Meeting Industry Council Sweden.

- Som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett ansvar. Genom nytänkande och innovation låter vi omtanke om varandra, våra besökare och miljön genomsyra vårt arbete. Vi vill inspirera och lära av varandra och andra. Därför känns det naturligt att bli medlem i GMIC som har fokus på hållbarhetsfrågor, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna.

Fakta om Sigtunas samarbete för en hållbar destination:

Stockholm Arlanda Airport och Sigtunas hotell- och konferensanläggningarna strävar gemensamt efter att bli en hållbar destination. Tillsammans beräknar var och en sin klimatpåverkan, arbetar för att minska koldioxidutsläppen samt har gemensamt kompenserat återstående utsläpp med trädplantering utifrån en agroforestrymodell i Malawi. Exempel på andra aktiviteter är att de 1,2 miljoner koppar kaffe som man årligen serverar är ekologiska på samtliga anläggningar. Sommaren 2012 blev Sigtuna den första destinationen att bidra till biologisk mångfald genom att gemensamt satsa på biodling. En majoritet av hotell- och hotellanläggningarna är Svanenmärkta och Sigtuna är också en Fair Trade City. Hösten 2012 satsade samarbetet på laddplatser för elbilar. Sigtuna placerade sig därmed i nivå med Göteborg och Malmö i antal laddplatser i en rapport av EasyCharge.

Fakta om Green Meeting Industry Council:

Green Meeting Industry Council (GMIC) är en global organisation som är inriktad på miljö- och hållbarhetsfrågor inom mötesindustrin. Grundarföretagen i den svenska avdelningen av GMIC är Visit Sweden, Sleepwell, MCI Sweden, Stockholm Convention Bureau, Luleå Convention Bureau, Göteborg Convention Bureau, Visit East Sweden DMC, Stockholmsmässan, Svenska Mässan, Kista Mässan och Arenabolaget i Linköping. Läs mer på: gmicglobal.org

För mer info se: hallbardestination.se

För mer information kontakta:

Patrik Dyrendahl, ordförande i GMIC Sweden, mobil: 072-246 90 41, E-post: patrik.dyrendahl@sfbio.se

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna AB, mobil: 070-990 69 73, E-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se