2010-12-31 06:32Pressmeddelande

Den Första januari går Sigtuna från Äldst till Först.

Fler och fler inser att platser konkurrerar och att det är viktigt att kraftsamla hela destinationen runt ett gemensamt budskap och ett varumärke. Sigtuna har nu gjort vad många platser och kommuner skulle vilja göra - genom ett omfattande arbete tagit fram ett helt nytt sätt att gemensamt stärka destinationens attraktionskraft än mer.

Bakom det nya varumärket står bl a Julian Stubbs, mannen bakom Stockholms nya positionering som The Capital of Scandinavia. Nu har han tagit sig an den egna hemmakommunen, en hjärtefråga.

Redan innan varumärket lanserats officiellt, har dess design uppmärksammats bl a i senast numret av den ansedda designtidningen Cap&Design. 

Sigtuna är en plats i förändring. Med sin internationella prägel, starka inflyttning och Sveriges största arbetsplats Stockholm Arlanda är Sigtuna i dagsläget ett av Sveriges mest expansiva områden. Räknat per invånare byggs här flest hyresrätter i hela landet. Här byggs också Stockholm Airport City som har ambitionen att vara en arbetsplats för 50 000 personer inom 20 år. Och besöksnäringen är extremt stark, bl a genom att Sigtuna placerar sig på fjärde plats i landet vad gäller hotellövernattningar.

Sigtuna är så mycket mer än bara historia och det vill vi visa, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna.

De senaste 18 månaderna har vi gjort ett omfattande varumärkesarbete. Tillsammans med samarbetspartners inom besöksnäringen, bygg- och bostadssektorn, detaljhandeln, politiker, invånare och skolungdomar har vi ställt oss frågan, vad betyder Sigtuna för dig idag och hur ser du på framtiden? Vi har fått många spännande svar och framförallt två gemensamma nämnare. Vårt unika historiska arv i kombination med en stolthet över att vara på en plats i stark utveckling, berättar Camilla Zedendahl vidare.

Ordet ”först” är centralt för Sigtuna. För över tusen år sedan grundade vår förste kung - Erik Segersäll - staden Sigtuna vid Mälarens strand. Den blev därmed den första staden i det som skulle bli Sverige. Här slogs också de första mynten av Eriks son, Olof Skötkonung.

Dessa förstagångshändelser är historiskt intressanta. Men än viktigare är att ordet ”först” ger oss inspiration inför framtiden. Det ställer oss inför utmaningen att leda vägen för Sigtunas utveckling. Ordet ”först”avspeglar våra ambitioner och uppmanar oss att våga vara innovativa – och att i allt vi gör prestera på högsta nivå. Ordet ”först” hjälper oss att definiera de mål vi önskar nå och de resultat vi önskar se. Ordet ”först” avspeglas i Sigtunas kärnvärden – såsom omsorg om miljön.

"Sigtuna - where Sweden begins" är en naturlig utgångspunkt. Både av historiska skäl och att här börjar ju faktiskt Sverige för dem som landar hos oss på Arlanda.

Många står bakom arbetet med varumärket, som är en angelägenhet för alla som har ett intresse i platsen. Ett destinationsvarumärke tillhör ingen och alla. 

I lanseringfilmen berättar några av Sigtunas profiler om hur de ser på destinationen:

-       flygplatschefen för Stockholm Arlanda flygplats, Kerstin Lindberg Göransson,

-       Per Taube, styrelseordförande i Arlandastad Holding och Stockholm Airport City,

-       Sigtuna kommuns kommunalråd, Anders Johansson

-       Kicki Björklund, vd Sigtunahem

-       Julian Stubbs, Internationell varumärkesexpert

-       Camilla Zedendahl, vd, Destination Sigtuna AB

 Se: http://www.youtube.com/watch?v=XmQsrka8xUs

Nedladdningsbara filer av Sigtuna Brand book hittar du på www.destinationsigtuna.se  

Resultatet är klart och lanseras den 1 januari. Ny web, ny mobil web, tävlingar via socialamedier m.m. är delar av lanseringen. Läs mer på www.destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se