2012-04-01 00:00Pressmeddelande

Arkeologiskt golffynd i Sigtuna utmanar Skottland

null

Golfen föddes i Sigtuna, inte i Skottland. I Sveriges första stad Sigtuna har ett unikt arkeologiskt fynd påträffats. Fyndet utgörs av ett järnföremål från 1000-talet som forskare tror är en golfklubba, något som utmanar Skottlands position som golfens hemland. Diskussionerna går nu heta i den internationella golf-bloggosfären.

Nu debatteras det nya arkeologiska Sigtunafyndet i den internationella golf-bloggosfären. Både tyska och amerikanska golfbloggare har uppmärksammat det unika fyndet, och ifrågasätter Skottlands position som ”Home of golf”.

– Vi vet att människorna under sen vikingatid och tidig medeltid gärna roade sig med olika glimalekar, kubb och stångstötning. Just det här fyndet gjordes under en utgrävning våren 2011, och det är först nu vi ser helheten i kontexten. Vi har hittat ett järnfynd som liknar bladet till en golfklubba och i närheten har vi hittat ett hål och något som kan vara en bana där marken är preparerad, säger Anders Wikström, chef på Sigtuna Museum.

Se en intervju med Anders Wikström: http://www.youtube.com/watch?v=IOE0uCBJD_w

– Om detta stämmer är det revolutionerande för golfens historia, säger Per Karlsson VD på Arlandastad Golf. Detta gör oss till en internationell Top golf destination. Våra chanser att söka och verkligen få arrangera Ryder Cup i Sigtuna ökar dramatiskt.   

För mer information kontakta:

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna AB, mobil: 070-990 69 73, E-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Per Karlsson, VD Arlandastad Golf, mobil: 070-951 99 22, E-post: per@arlandastadgolf.se

Sofia Hiller, PR-ansvarig Destination Sigtuna AB, mobil: 073-640 16 20, E-post: sofia.hiller@destinationsigtuna.se

Therese Göterheim, Social Media, Destination Sigtuna AB, mobil: 0730-61 24 58, E-post: therese.goterheim@destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se