2011-04-01 15:00Pressmeddelande

April april – Världens högsta hus kommer inte att byggas i Sigtuna

null

I DN kan man idag läsa att världens högsta byggnad, Sigtuna Tower, ska byggas i Sigtuna. Att byggnaden ska byggas som en stor etta för att efterlikna Sigtunas nya varumärke, Sigtuna – where Sweden begins. Att Sigtuna kommer att få världens högsta byggnad var ett aprilskämt men att Sigtuna är Sveriges första stad stämmer till 100 procent.


I en värld där alla gör allt för att synas och höras blir det allt viktigare för städer, regioner och destinationer att öka sin attraktionskraft. Idag ser vi en uppsjö av platser som jobbar aktivt med destinationsmarknadsföring och Sigtuna som första stad ligger i framkant.

Sigtuna har i mer än två år jobbat aktivt med att ta fram ett varumärke som återspeglar Sigtunas historia samtidigt som det förmedlar den enorma utveckling som sker inom destinationen

I Sigtunas fall har det varit otroligt viktigt att kunna backa upp varumärkets anspråk och att förankra detta med alla aktörer inom destinationen. Efter mycket tankearbete och förberedelser så lanserades vid årsskiftet Sigtuna - where Sweden begins. Ett varumärke som omfamnar destinationens fyra delar – Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna, säger Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna.

-I och med lanseringen av vårt nya varumärke så har Sigtuna den första i varje månad en annons i DN. Där har Sigtunas aktörer gemensamt fått samla sitt budskap om Sigtuna. Och de är många som ställer sig bakom varumärket i den gemensamma marknadsföringen. Men igår var det 1 april och då ville även vi skoja till det lite. Därav aprilskämtet att världens högsta byggnad i form av en stor ett byggs i just Sigtuna, säger Camilla Zedendahl.

Först eller First har varit nyckelord i varumärkesarbetet. I:et i Sigtuna har därför också bytts ut mot en etta. Men Sigtuna nya varumärke är inte ett tomt skal eller en häftig slogan utan destinationen kan backa upp sina påståenden om att vara först.

Kung Erik Segersäll lät på 900-talet bygga Sveriges första stad – Sigtuna. Här präglades även de första svenska mynten och från Sigtuna härstammar även Sveriges första kvinnliga helgon. Idag fortsätter vi att fylla vårt varumärke med mening genom att fortsätta det dagliga arbetet som lett till att Arlanda idag är den första klimatneutrala zonen i Europa. Vi fortsätter att jobba för att Stockholm Airport City ska bli den första flygplatsstaden i Sverige med över 50 000 arbetstillfällen. Vi är den första destination som fått arrangera Tällberg Forum utanför Tällberg och i den andan avser vi fortsätta fastslår Camilla Zedendahl.

Redan i startgroparna av det långsiktiga varumärkesarbetet väcker Sigtuna intresse. Cap Design uppmärksammade Sigtunas nya varumärke tillsammans med städer som New York, Manchester och Amsterdam vilket utmanar alla inom destinationen att fortsätta vara först och ligga i framkant.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna, camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

Mobil: 0709-906973


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se