2022-09-05 08:00Pressmeddelande

Annica Jansson ny VD på Destination Sigtuna

Annica JanssonAnnica Jansson

Destination Sigtuna är besöksnäringens och Sigtuna kommuns gemensamma bolag med uppgift att stärka Sigtunas attraktionskraft – att locka fler besökare till vår fantastiska destination som innefattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad.

- Det är med glädje jag välkomnar Annica Jansson som ny VD för Destination Sigtuna. Annica har en lång och spännande erfarenhet från besöksnäringen i Sverige och internationellt, från roller som spänner över marknadsföring och kommunikation, varumärkesarbete samt destinationsutveckling, säger bolagets styrelseordförande Björn Jonzon.

- Detta är en roll och uppgift som jag ser mycket fram emot att hugga tag i. Sigtuna är Sveriges fjärde största destination sett till antalet gästnätter och har ett positivt laddat varumärke. Det skall bli spännande att tillsammans med Destination Sigtunas medarbetare och i samverkan med näringslivet och kommunen arbeta för att utveckla destinationens attraktionskraft och bidra till att ytterligare stärka varumärket Sigtuna. Min målsättning är också att öka både näringslivets engagemang och investeringar, allt för att skapa bästa förutsättningar för en långsiktig och hållbar ökning av besöksnäringens tillväxt i kommunen, säger Annica Jansson.


Sigtuna är en plats där det händer mycket. Vi driver evenemangen 
Sigtuna LitteraturfestivalSigtuna Möte och Sigtunas julmarknader i egen regi, samt stöttar flera andra evenemang på olika sätt. Allt ifrån att erbjuda en välbesökt evenemangskalender till att ge stöd och råd med marknadsföring och pr.

Som Sveriges fjärde största hotelldestination (med 949 279 gästnätter under 2019) och hemkommun till Sveriges främsta flygplats – Stockholm Arlanda Airport, har vi dessutom ett särskilt ansvar. Sedan 2009 arbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Vi mäter upp vår klimatpåverkan och kompenserar årligen för våra utsläpp. Vi är aktiva gentemot våra leverantörer och engagerar våra kunder inom hållbarhetsområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp-100 mest hållbara destinationer.

Annica Jansson tillträder sin tjänst den 5 september 2022.Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se