2019-07-02 09:01Pressmeddelande

10 år av konkurrensfritt samarbete

null

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination och hem till Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats. Det stora antalet besökare skapar fantastiska förutsättningar för en blomstrande besöksnäring men ger också ett särskilt ansvar för destinationen att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Redan för tio år sedan bestämde sig Sigtunas hotellnätverk, under ledning av Destination Sigtuna, att lägga konkurrensen åt sidan och startade Hållbar Destination - Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Syftet med nätverket är att samla gemensam kompetens för att inspirera och driva frågor mot en hållbar utveckling och minskad klimat- och miljöpåverkan.


– Nyckeln till Hållbar Destinations framgång är vårt starka samarbete inom nätverket. Vi har lagt konkurrensen åt sidan och ända sedan starten jobbat efter en tydlig vision – att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling inom besöksnäringen, säger Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna.

Under åren har man drivit många framgångsrika miljö- och hållbarhetsinitiativ. 2011 vann samarbetet Ecologistic Award för sitt betydande miljöarbete kring Arlandaområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp 100 mest hållbara destinationer. 2018 tog Hållbar Destination ett krafttag för miljön och fattade beslutet om att bli en plastfri destination år 2020.


Internt miljöarbete

Sedan starten 2009 har man visat att det går att påverka och minska klimatavtrycket genom systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Just nu driver Hållbar Destination frågor utifrån fyra fokusområden: Minskad plastanvändning, minskat matsvinn, hållbara transporter och förnyelsebar energi.

– Förra året välkomnade vi 952,000 övernattande gäster till vår destination och trots ett ständigt ökande antal gäster har vi minskat destinationens klimatpåverkan, något vi är mycket stolta över. Vi ser fram emot att fortsätta gå i bräschen för hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen och är redo att ställa om för en hållbar framtid även inom andra områden, berättar Anna Lakmaker.

De medverkande företagen i Destination Sigtunas samarbete för en hållbar destination är:

1909 Sigtuna Stadshotell, Best Western Arlanda Hotellby, Best Western Park Airport Hotel, Clarion Hotel, Arlanda Airport, Hotell Kristina, Kämpasten, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Rosersbergs Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Stora Brännbo Konferens och Hotell och Scandinavian Service Partner.

För mer information, vänligen kontakta,

Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna
0739-44 34 21anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

Destination Sigtunas uppdrag är att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Destination Sigtuna ligger på fjärde plats nationellt i gästnattsstatistiken och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Samverkan sker i nära samarbete mellan kommun och näringsliv och bolaget driver bland annat ett hotellnätverk, ett hållbarhetsnätverk och Frukostklubben. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se