2015-03-24 16:37Nyheter

Stora Brännbo pilothotell i Nearly Zero Energy Hotels

null

Stora Brännbo i Sigtuna och St Clemens i Visby och har valts ut att bli pilothotell för EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH). Hotellen ska genomföra renoveringar för att nå upp till nära nollenergi-standard och därmed sänka sin energiförbrukning med upp till 76 procent.

Nearly Zero Energy Hotels är ett EU-finansierat projekt med syfte att öka takten på storskaliga renoveringar och uppförandet av nära nollenergibyggnader (nZEB) inom hotellbranschen. Projektet är ett viktigt svar på det europeiska direktivet om att minska byggnaders energiprestanda och uppfylla 2050-målen.

- Energieffektivisering är en extremt lönsam åtgärd för hotell i de allra flesta fall, både för ekonomin och miljön, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Visita, branschorganisationen för hotell och restaurang. Gamla fastigheter som Hotell S:t Clemens och en 50-talsfastighet som Stora Brännbo täcker in de flesta utmaningar som Sveriges hotell kan tänkas stå inför inom energieffektivisering.

Totalt ingår 15 hotell i projektet som omfattar tio parter i sju europeiska länder. Projektet pågår i tre år och fokuserar på små och medelstora (SME) hotell som utgör 90 procent av den europeiska hotellmarknaden.

- Detta ger oss en unik möjlighet ta del av ny kunskap och drastiskt minska hotellets energiförbrukning, säger Björn Jonzon, ägare av Stora Brännbo Hotell. För oss är det viktigt både ur miljösynpunkt och för att attrahera kunder att ligga i framkant när det gäller energieffektivisering.

Ett nära nollenergihotell definieras som ett hotell som använder lite eller nära noll energi i sin dagliga verksamhet. Hotellets energibehov ska även i stor utsträckning täckas av förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten. De utvalda svenska piloterna kommer under sin medverkan i projektet minska sin energiförbrukning med 74 respektive 76 procent, vilket innebär en minskning av deras CO2-utsläpp med i genomsnitt 51 procent.

Den nationella definitionen av nära nollengeribyggnader väntas komma någon gång under 2016. Hotellens medverkan i projektet påbörjas direkt.


Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se