2013-09-12 14:13Nyheter

Sigtuna rankas som ”superkommun”

null

Sigtuna hamnar på sjunde plats när det handlar om snabbast växande kommuner i landet. 54 kommuner rankas som ”superkommuner” vilket innebär att de växer på alla sätt när det gäller antalet födslar, invandring och inrikes inflyttning. Dessutom har dessa kommuner växt mer än riket under samma tidsperiod.

Alla kommuner strävar efter befolkningstillväxt. Men det är endast 54 kommuner som kvalificerar sig som ”superkommuner”. Kravet på ”superkommuner” är att de är kommuner som på tio år har ökat sin befolkning mer än riket som helhet, över sju procent, och där det dessutom varit fler som invandrat än utvandrat, fler som fötts än avlidit och fler som flyttat in från andra delar av Sverige än som flyttat ut. Sigtuna har under tioårsperioden haft ett positivt netto på 18 procent.

I rankingen hamnar Sigtuna  kommun på sjunde plats på listan med 54 kommuner. Listan toppas av Solna kommun följt av Lomma och Knivsta kommuner. Allt enligt en artikel i Dagens Samhälle.Om Destination Sigtuna

Destination Sigtunas uppdrag är att marknadsföra och utveckla besöksnäringen i Sigtuna för att locka fler besökare till destinationen och därmed stärka dess attraktionskraft. Sigtuna är Sverige fjärde största hotelldestination räknat i antalet gästnätter och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Besöksnäringen i Sigtuna är en viktig basnäring och 2019 låg omsättningen på 43,6 miljarder kronor. Destination Sigtuna företräder destinationens besöksnäring och marknadsför Sigtuna som ett attraktivt besöksmål 365 dagar om året och driver utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen och näringslivet. Bolaget bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Bolaget driver bland annat Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och mötesanläggningar, ett hotellnätverk och Frukostklubben. Destination Sigtuna projektleder även evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Julmarknad och Sigtuna Möte. För mer information, besök www.destinationsigtuna.se